Tájékoztató a Fót városnév és Fót város jelképeinek használatáról

 

Az utóbbi időben – különösen az elektronikus médiafelületeken – tömegesen jelentek meg olyan csoportok, szerveződések, melyek elnevezésében szerepel a „Fót” városnév és logójukban a város címere, vagy zászlaja, azt a hamis illúziót keltve az olvasókban, illetve felhasználókban, hogy a csoport, szervezet stb. Fót Város Önkormányzatának hivatalos szervezete, szerve, vagy „oldala”.

Felhívom a tisztelt lakosok, vállalkozások, civil szervezetek, valamint Facebook csoportok figyelmét arra, hogy elnevezésükben, logójukban, kiadványaikban, illetve a Facebook csoportnevükben használt: Fót, Fót Város, Fóti (fóti), Foth, Folth, Fot, FOTI megjelölés, illetve név (ezek bármely toldalékos formája) nem kizárólagos jellegű felvétele, használata, illetve hasznosítása vagy az ezekből képzett mozaikszó vagy azok bármely szóösszetételének Domain névként történő igénylése a Fót városnév felvételéről, használatáról és hasznosításáról szóló 44/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint a Képviselő-testület engedélyéhez kötött, mely engedélyezési jogkört átruházott hatáskörében a polgármester gyakorolja.

Ugyancsak engedélyhez kötött Fót város jelképeinek, a címernek és a zászlónak használata, illetve hasznosítása a Fót város jelképeiről és azok használatáról szóló 29/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete alapján.

Az engedélyt a rendeletek melléklete szerinti – www.fot.hu - kérelem kitöltésével kell kérni, illetékmentesen. Mindkét esetben, - amennyiben a rendeletben előírt feltételeknek a kérelem megfelel, - úgy a polgármester köteles megadni a használatra, illetve hasznosításra szóló engedélyt.

Tájékoztatásomnak az ad aktualitást, hogy 2019. július 1-én hatályba lépett a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 24/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet, melynek 16. és 17. §-ai büntetni rendeli a jogosulatlan név, illetőleg jelképhasználatot természetes személy esetén ötezer forinttól kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásával.

 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy engedélyezési kérelmüket 2019. július 31-ig nyújtsák be a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), vagy e-mailen a titkar@fot.hu címen. További információkért dr. Jenei László törvényességi referenset keressék a jenei.laszlo@fot.hu e-mail címen, illetve telefonon a +36 70 500 3529-es telefonszámon.

 

2019. július 3.

 

Dr. Finta Béla

jegyző