Polgármesteri hirdetmény

Tárgy: Fót Város közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök készítésével összefüggő partnerségi egyeztetésről – átdolgozott munkaközi anyag

 

1. A partnerségi egyeztetés tárgya:

településrendezési eszközök készítése (TSZT, HÉSZ, SZT)

 

2. A településrendezési eszközök készítése során a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és a 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet előírásai és felhatalmazása alapján partnerségi egyeztetést tartok a tárgy szerinti településrendezési eszközök készítésével kapcsolatban.

 

3. Tájékoztatom a partnereket, hogy a településrendezési eszközök készítése során a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és a 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 33R.) előírásai és felhatalmazása alapján partnerségi egyeztetést tartok a tárgy szerinti Tkr. módosítással kapcsolatban. A partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumot tűzök ki:

 

2019. július 30.-án (kedden) 16:00 óra

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő terem

 

A partnerek körét a 33R. 3.§-a határozza meg. A partnereket a 33R. 6.§ (1) bekezdése szerint tájékoztatom. A partnerek észrevételeiket a 33R. 9.§ (1) bekezdése alapján tehetik meg a lakossági fórumot követő 8 napon belül írásban (e-mailben vagy levélben) a polgármesternek vagy a főépítésznek címezve. (polgarmester@fot.hu, foepitesz@fot.hu, levélcím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

A 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet Fót Város honlapján megtalálható. (www.fot.hu)

 

Melléklet: településrendezési eszközök készítése véleményezési anyag tárgy szerinti tervezete megtekinthető a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal főépítészi irodáján szerdánként 9:00-15:00 között, valamint elérhető a www.fot.hu  Önkormányzat  Dokumentumtár  Építési Pont  TRESZK véleményezési anyag elérési úton.

 

Fót 2019. 07.15.

Bartos Sándor

polgármester