Meghívó

Tisztelettel meghívom Fót Város Helyi Választási Bizottságának alakuló ülésére.

Az ülés időpontja: 2019. szeptember 2. 8:00 órai kezdettel

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

Tervezett napirend: (a tagok Polgármester előtti eskütétele után!)

1./ A Bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztása

2./ Hatáskör átruházás a Bizottság elnökére

3./ Egyebek

 

 

Fót, 2019. augusztus 30.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Finta Béla s.k.

HVI vezető