Tisztelt Lakosok!

 

Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet tervezetét.

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendeletalkotással kapcsolatos véleményüket a markosne.ella@fot.hu e-mail címen, vagy postai úton nyújthatják be.

 

A vélemények benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13.

 

Fót, 2019. szeptember 5.

 

 

Dr. Finta Béla

jegyző sk.