Tisztelt Lakosság!

az M2 autóút tárgyi projektekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A Dunakeszi Kossuth Lajos utcánál az M2 gyorsforgalmi útról a 21101 jelű útra történő lehajtás érdekében a fóti oldalon megépült csomóponti ág munkaközi forgalomba helyezése 2019, júiius 1-én megtörtént.

A Dunakeszi Kossuth Lajos utcánál a 21101 jelű úton a Dunakeszi oldali csomóponti ág forgalom számára történő megnyitása 2019. október 1-én várható.

Az M2 gyorsforgalmi út 2x2 sávra történő bővítésének átadása a forgalom számára az M0 autót és a Vác déli csomópont között 2019. október 1-én várható.

A Fóti útnál a 2101 j. úton felújítás alatt lévő felüljárón a kétirányú forgalom számára történő megnyitás 2019. október közepén várható, míg a fóti oldalon épülő körforgalom és lehajtó ág forgalom számára történő megnyitására 2019. október végén kerülhet sor.

A 2. sz. főutat és az M2 gyorsforgalmi utat összekötő út vállalkozási szerződéses megállapodása alapján a befejezési határidő 2019. december 2., azonban előzetesen Önökkel egyeztetett módon a PENTA-HEDO Konzorcium műszaki előrehaladását figyelembe véve a 2113. j. összekötő út forgalom számára történő megnyitása az M2 gyorsforgalmi út 2x2 sáv átadásával egyidőben, azaz 2019. október 1-én megtörténhet.

A NIF Zrt., valamint a Magyar Közút NZrt. támogatja, hogy az M2 gyorsforgalmi úton az MO autóút és a Dunakeszi-Fót forgalmi csomópont között 80 km/h, a Dunakeszi-Fót forgalmi csomópont és Vác déli csomópont között 110 km/h sebességkorlátozás mellett haladhasson a 2x2 sávos forgalom, azonban a ténylegesen bevezetendő sebességkorlátozás engedélyezésére a közlekedési hatóság, a rendőrség, valamint a katasztrófavédelem bevonásával 2019. szeptember hónap második felében tartandó helyszíni szemlén kerül sor. A helyszíni szemle alapján az engedélyezett sebességkorlátozás mértéke eltérhet a NIF Zrt, valamint a Magyar Közút NZrt. által támogatott értékektől.

 

A forgalom számára átadott szakaszokon a továbbiakban az alábbi területeken és időszakokban lehet számítani lokális forgalomkorlátozásokra:

Az M2 autóút forgalmi csomópontjainál a 2x2 sávos forgalomterelés bevezetését követően lesz lehetőség a korábban forgalom alatt lévő elválasztó sávi üzemi átjárók beton terelőelemeinek beemelésére 2019. október 6-ig

Göd térségében az M2 autóút 26+000-26+700 km szelvényei között a Budapest irányába tartó pályán a távlati gödi csomópont gyorsítósávjának építési munkálatai folynak 2019. november második feléig

- Az M2 autóúton és a Dunakeszi összekötő úton az útkoronán kívüli területeken továbbra is építési munkák folynak, melyhez kapcsolódóan 2019. november 30-ig lokális forgalomterelésekre lehet számítani.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2019. szeptember 9.

Üdvözlettel:

NIF Zrt.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-044180 cégjegyzékszámon bejegyezve T: +36 1 436 8100 F: +36 1 436 8110
E: info@nif.hu H: www.nif.hu