Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2019. szeptember 24-én (kedden) 08.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

NYÍLT ÜLÉS:

 

1./ Fót Város teljes közigazgatási területére készült Településszerkezeti Terv (TSZT) elfogadása, helyi építési szabályzatról szóló rendelet megállapítása (HÉSZ és SZT) (271. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Obeliszk Stúdió Kft.

 

2./ Döntés, a Fót, Központi konyha napelem telepítése és szellőző gépház hűtése tárgyában (268. sz. anyag)

Sürgősség indoka:"Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása" pályázati költségek elszámolhatósága megtörténhessen 2019. december 31-ig.

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

3./ Egyebek (javaslat készítése tisztségviselők jutalmazására)

 

Kelt: Fót, 2019. szeptember 23.

Lévai Sándorné s.k.

PJB elnök