Polgármesteri Hirdetmény

Tárgy: Fót Város közigazgatási területére készült és elfogadott településrendezési eszközök kihirdetése

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314Kr.) 32.§ (3) bekezdésének értelmében Fót Város Önkormányzata lefolytatta Fót Város teljes közigazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti Terv (a továbbiakban: TSZT), Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és a szabályzat mellékletét képező Szabályozási Terv (továbbiakban: SZT, a fentiek együttesen: TRESZK) megállapítását teljes eljárás szerint.

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 25.-én tartott Képviselő-testületi ülésén a 326/2019. (IX.26.) KT-határozattal elfogadta Fót Város teljes közigazgatási területére érvényes Településszerkezeti tervet, a 33/2019. (IX.26.) Önkorm. rendelettel pedig megállapította Fót Város teljes közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzatot és a szabályzat mellékletét képező Szabályozási Tervet.

A 314Kr. 42.§ (2) bekezdésének értelmében a polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról, továbbá az elfogadott településrendezési eszközt vagy módosítását az elfogadást követő 15 napon belül

 

a) rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi

aa) az önkormányzati honlapon hirdetményben és

ab) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban.

 

A fenti elfogadott munkarészeket mindenki számára hozzáférhető helyen adjuk közre, mely elérési útvonal a következő:

 

www.fot.hu/Dokumentumtár/Építési Pont/FÓT TRESZK Elfogadott (kattintva elérhető)

 

Egy nyomtatott példány szintén hozzáférhető az Önkormányzat épületében.

 

Fót 2019. szeptember 30.

Bartos Sándor

polgármester