Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi, jogi és gazdasági bizottsága 2019. november 11-én 14 órakor (hétfő) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

NAPIRENDEK:

 

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ A Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság ÜGYRENDje

(301. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné elnök

 

RENDELETEK

2./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról

(275. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Győrffy Dezső könyvvizsgáló, Önkormányzati intézmények

 

 

MUNKATERV SZERINT

3./ Döntés a Fóti Hírnök kiadásának pályáztatásáról

(277. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadásáról

(283. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

5./ Sportcsarnok építési engedély jogutódlása – határidő hosszabbítás

(216/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: ÚMT Sportmanagement Kft.

 

6./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(280. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

7./ „Járdafelújítás: Vörösmarty u., Szent Imre u., Rév u.” tárgyú beruházásban pótmunka fedezetének biztosítása

(160/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

8./ Döntés a Fóti Horgász Egyesület haszonbérleti és hasznosítási szerződéséről

(170. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Döntés telekalakításokról (Fót 5503/1 hrsz-ú Vásártér; 2032/28 hrsz-ú József A. utca; Városháztömb)

(279. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Bözödújfalu Összetartozás Temploma támogatási kérelme

(281. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 

ZÁRT ÜLÉS:

1./ Halasztás iránti kérelem elbírálása útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás tárgyában H. T. F. és H. T. F-né kérelmére

(Z/274. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Halasztás iránti kérelem elbírálása útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás tárgyában V-né E. O. kérelmére

(Z/282. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Halasztás iránti kérelem elbírálása útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás tárgyában P. L-né kérelmére

(Z/284. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a Fót 1316 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelemről

(Z/285. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

(November 20-i KT. ülést megelőző anyag)

 

5./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati kérelmek ügyében

(Z/287.sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Döntés a Katasztrófavédelmi Pályázati Alapra kiírt pályázat elbírálásáról

(Z/16/E. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Döntés gyermekgondozási segítségnyújtás tárgyában

(Z/296. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György. polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: B.K.- kérelmező

 

(November 20-i KT. ülést megelőző anyag)

 

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi harmadik negyedéves kegyeleti tevékenységéről szóló elszámolása 273/2019

(273. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika – ügyvezető, Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

 

RENDELETEK

2./ Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről, a közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról, az illetménykiegészítéséről és bankszámla-hozzájárulás mértékéről szóló .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet megalkotásáról

(288.sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

3./ A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 46/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítása – a 2020. évi temetkezési szolgáltatási díjtételek meghatározása

(297. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

 

MUNKATERV SZERINT

 

4./ A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2020. évi munkaterve, szakmai költségvetése

(289. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Tájékoztató az adókivetés és behajtás tapasztalatairól

(290. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

 

 

 

6./ „Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzésekhez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátása a 2020.04.01-2022.03.31 közötti időszakban” tárgyú versenyeztetési eljárás lefolytatása

(291. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Tájékoztatás a közterület-foglalás díjtételeinek felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása és a helyi kötelező közszolgáltatások díjtételeinek módosítása a 2020. évtől (folyékony hulladék-szállítás) tárgyában.

(292. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Döntés Fót Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadása tárgyában

(294. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Intézményvezetők

 

9./ Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről

(295. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-es üzleti tervének harmadik negyedéves teljesüléséről

(298. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Fóti Kft. ügyvezető

 

 

11./ A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2020. évi munkaterve, szakmai költségvetése

(299. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: FKKK igazgató

 

 

12./ Döntés 15/2019. (I.30.) KT-határozat módosításáról „a 2018-2020. évi részletes út- és járdaépítési (felújítási) ütemtervek tárgyában” és a 2020. évi tervezési ütemterv végrehajtásáról

(300. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

13./ Döntés Fót város területén egységes reklámtáblák kihelyezéséről a településképi rendeletnek megfelelően

(293. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 

14./ „Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása Fóton” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(218/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

15./ Döntés a Fót Rendőrőrs részére szolgálati gépkocsi vásárlásának támogatásáról, haszonkölcsönbe adásáról

(302. sz. anyag 302. sz. anyag november 11-én helyszíni kiosztás)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Novák Gábor Zsolt r. alezredes – Fót Rendőrörs

 

Kelt: Fót, 2019. november 8.

 

Lévai Sándorné

elnök s.k.

 

Előterjesztések (kettintva elérhető)