Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 13-án 14 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Halasztás iránti kérelem elbírálása útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás tárgyában H. T. F. és H. T. F-né kérelmére

(Z/274. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Halasztás iránti kérelem elbírálása útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás tárgyában V-né E. O. kérelmére

(Z/282. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Halasztás iránti kérelem elbírálása útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás tárgyában P. L-né kérelmére

(Z/284. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a Fót 1316 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelemről

(Z/285. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: 14:30 óra)

NYILVÁNOS ÜLÉS

RENDELETEK

 

1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról

(275. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Győrffy Dezső könyvvizsgáló, Önkormányzati intézmények

 

MUNKATERV SZERINT

 

2./ Döntés a Fóti Hírnök kiadásának pályáztatásáról

(277. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

 

3./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadásáról

(283. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

4./ „Járdafelújítás: Vörösmarty u., Szent Imre u., Rév u.” tárgyú beruházásban pótmunka fedezetének biztosítása

(160/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

5./ Sportcsarnok építési engedély jogutódlása – határidő hosszabbítás

(216/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: ÚMT Sportmanagement Kft.

 

6./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(280. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

7./ Döntés a Fóti Horgász Egyesület haszonbérleti és hasznosítási szerződéséről

(170. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Döntés telekalakításokról (Fót 5503/1 hrsz-ú Vásártér; 2032/28 hrsz-ú József A. utca; Városháztömb)

(279. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Bözödújfalu Összetartozás Temploma támogatási kérelme

(281. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

Kelt: Fót, 2019. november 8.

Dr. Vass György

polgármester

 

Előterjesztések (kattintva elérhető)