Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 20-án 9 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.) 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

1./ Döntés a Katasztrófavédelmi Pályázati Alapra kiírt pályázat elbírálásáról

(Z/16/E. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés gyermekgondozási segítségnyújtás tárgyában

(Z/296. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György. polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: B.K.- kérelmező

 

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: 9.15 óra)

 

NYILVÁNOS ÜLÉS

RENDELETEK

1./ Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről, a közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról, az illetménykiegészítéséről és bankszámla-hozzájárulás mértékéről szóló .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet megalkotásáról

(288.sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

2./ A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 46/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítása – a 2020. évi temetkezési szolgáltatási díjtételek meghatározása

(297. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

 

MUNKATERV SZERINT

3./ „Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása Fóton” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(218/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

4./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadásáról

(283. sz. anyag november 13-i KT ülésre korábban közreadott anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Fóti Kft. ügyvezető

 

5./ Döntés Fót Város 2020. évi rendezvénytervéről

(289. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Tájékoztató az adókivetés és behajtás tapasztalatairól

(290. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

7./ „Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzésekhez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátása a 2020.04.01-2022.03.31 közötti időszakban” tárgyú versenyeztetési eljárás lefolytatása

(291. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Tájékoztatás a közterület-foglalás díjtételeinek felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása és a helyi kötelező közszolgáltatások díjtételeinek módosítása a 2020. évtől (folyékony hulladék-szállítás) tárgyában.

(292. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Döntés az „Idősgondozásban használt szolgálati gépjármű beszerzése Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény részére”- tárgyában

(304. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Döntés Fót Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadása tárgyában

(294. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Intézményvezetők

 

11./ Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről

(295. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-es üzleti tervének harmadik negyedéves teljesüléséről

(298. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Fóti Kft. ügyvezető

 

13./ A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2020. évi munkaterve, szakmai költségvetése

(299. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: FKKK igazgató

 

14./ Döntés 15/2019. (I.30.) KT-határozat módosításáról „a 2018-2020. évi részletes út- és járdaépítési (felújítási) ütemtervek tárgyában” és a 2020. évi tervezési ütemterv végrehajtásáról

(300. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

15./ Döntés Fót város területén egységes reklámtáblák kihelyezéséről a településképi rendeletnek megfelelően

(293. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott:-

 

16./ Döntés a FÓTI Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjairól

(303. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Fóti Kft. ügyvezetője

 

17./ 2019-es karácsonyi díszkivilágítás fejlesztése

(306. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

18./ Döntés a Fóti Horgász Egyesület haszonbérleti és hasznosítási szerződéséről

(170. sz. anyag november 13-i KT ülésre korábban közreadott anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

 

19./ Döntés a Fót Rendőrőrs részére szolgálati gépkocsi vásárlásának támogatásáról, haszonkölcsönbe adásáról

(302. sz. anyag )

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Novák Gábor Zsolt r. alezredes – Fót Rendőrörs

 

20./ Egyebek

 

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

Kelt: Fót, 2019. november 15.

 

Dr. Vass György

polgármester

 

Előterjesztések (ide kattintva elérhetőek)