Tájékoztató adóslista megjelentetéséről

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § (1) bekezdése alapján a jegyző, mint „önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában az egyszázezer – természetes személyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.”

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága tájékoztatja az adózóit, hogy élve a jogszabályokban biztosított lehetőséggel, – az egyéb, törvény adta végrehajtási cselekmények foganatosítása mellett – minden hónapban frissítve az önkormányzat honlapján, 2020. január 2-tól kezdődően közzéteszi a fentiekben meghatározott összegű adótartozással rendelkező adózók nevét, címét és az adótartozás összegét, remélve azt, hogy ezáltal javulni fog az adófizetési morál városunkban.

Az adózónként kimutatott hátralék egy összegben tartalmazza a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az - esedékességtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.

Az adóhatóság a folyamatosan frissülő listából – mely magánszemélyenkénti illetve jogi személyenkénti bontásban fog elkészülni – törölni fogja azt a hátralékost, aki az adótartozását befizeti és azt, az adóhatóságnak igazolja, vagy annak hiányában a befizetését az adószámlájára lekönyveli.

 

Fót, 2019. november 20.

 

dr. Sugár Anita

aljegyző