Meghívó Fót Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága 2020. január 22-én 9 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

RENDELETEK

 

1./ 2020. évi költségvetési rendelet I. verzió

(32. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Győrffi Dezső könyvvizsgáló

 

2./ Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

(31. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

MUNKATERV SZERINT

 

3./ Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság 2020. évi Munkaterve

(30.sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a lakossági veszélyes hulladékok 2020. évi gyűjtésére szóló pályázat kiírásáról

(1. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

5./ „Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzésekhez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátása a 2020.04.01.-2022.03.31. közötti időszakban” tárgyú versenyeztetési eljárás lefolytatása

(24. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Fót, Tóth Árpád utca felső szakaszán csapadékvíz elvezetése” tárgyú közbeszerzési eljárás és műszaki ellenőr kiválasztása céljából versenyeztetési eljárás lefolytatása

(7. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

7./ A Sport és Kulturális Pályázati Alap pályázati felhívások jóváhagyása

(22. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Fót, Helyi Építési Szabályzat módosítása egyszerűsített eljárás szerint

(13. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Településképi rendelet módosítása

(14. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Obeliszk Stúdió Kft.

 

10./ Fót Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének (HÉSZ és SZT) garanciális hibajavítása

(15. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Obeliszk Stúdió Kft.

 

11./ Belterületi határvonal módosítása

(23. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Obeliszk Stúdió Kft

 

12./ Egész éves sípálya kialakítására terület bérbeadása

(12. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Obeliszk Stúdió Kft.

 

13./ Fót, 0203/2 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában Szabályozási Terv módosítása

(16. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

14./ Fót, Helyi Építési Szabályzat módosítása egyszerűsített eljárás szerint, 1614, 16108 hrsz vonatkozásában

(21. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

15./ Döntés Fót város területén egységes reklámtáblák legyártásáról és telepítéséről

szóló nyílt versenyeztetési eljárás kiírásáról

(9. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

16./ A Fót 1107 hrsz-ú ingatlan megszerzéséről hozott határozat módosítása

(2. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Döntés a „Fót, Somlyó tó – Térfigyelő” - tárgyában

(10. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika - Fóti Közszolg. Közhasznú NKft. ügyvezető

 

18./ Malom utcai telephely ingatlan fejlesztési koncepciója,

(19. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Döntés az új Egészségügyi Központ nyertes tanulmányterv tervezési szerződés aláírása tárgyában

(11. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Czégány Sándor - Vándorépítész Kft.

 

20./ Döntés a Fóti Hírnök kiadásának és terjesztésének pályáztatásáról

(26. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

21./ Fóti Suliolimpia rendezvénysorozata 2019/2020 oktatási év támogatásáról

(17. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Lendvai Balázs testnevelő tanár

 

22./ Döntés Fót, V. Zugló utca teljes hosszában megállást tiltó forgalmi rend kialakításáról

(20. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

23./ Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS:

1./ Döntés a Fót 5003/6 hrsz-ú ingatlan értékesítési pályázat eredményéről.

(Z/3. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

2./ A Fót 1200, 1201 hrsz-ú ingatlanok, valamint a Fót 1202/1, 1202/2 hrsz-ú ingatlanok egy részének megszerzéséről szóló határozat módosítása

(Z/4. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a Fót 377 hrsz-ú ingatlan értékesítési pályázat kiírásáról

(Z/5. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a Fót 087/43 hrsz-ú telek megszerzéséről szóló Z/170/2019.(IV.24.) KT-határozat visszavonásáról (Záportározó)

(Z/6. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Döntés G. T. által benyújtott méltányossági kérelem tárgyában

(Z/8. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

Kelt: Fót, 2020. január 17.

 

Lévai Sándorné sk.

PJGB elnök

 

Előterjesztések (ide kattintva elérhetőek)