TÁJÉKOZTATÓ

A 2020. január 01. napján hatályba lépő állatvédelmi jogkör változásáról.

 

Ezúton tájékoztatom Fót város lakosságát, hogy a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről a 383/2016.(XII.2.) Kormányrendelet 2020. január 01. hatályba lépő 6.§ (4) bek. alapján, „az állatvédelmi törvényben foglaltak tekintetében a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, Megyei Kormányhivatal, valamint a Járási Hivatal a kijelölt állatvédelmi hatóság” jár el.

Az 1998.évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.) 45/A.§-a alapján „az e törvénybe foglaltak végrehajtását- feladat és- hatáskörében eljárva- az állatvédelmi hatóság, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, illetve a természetvédelmi hatóság ellenőrzi.

 

Mindez azt jelenti, hogy a településen tapasztalt állattartással kapcsolatos szabálysértéseket már nem a helyi jegyzőnél kell bejelenteni, hanem a fent említett hatóságoknál.

Fót település esetében illetékes eljáró hatóság:

Pest Megyei Kormányhivatal

Váci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

2600 Vác, Káptalan u. 1-3.

email: vac-elelmiszer@pest.gov.hu

Telefon: 06/27-502-676

mobil: +36/20 556-6411

 

A 383/2016.(XII.2.) Kormányrendelet alapján továbbra is jegyzői hatáskörben marad:

• A település belterületén kóborló állatok befogása és elhelyezése

• Jogosult az állatvédelmi hatóságtól az eb egyedi veszélyessé minősítését kérni

• Háromévente, legalább egy alkalommal ebösszeírást végezni.

 

Fót város belterületén a kóbor állatok befogására irányuló bejelentéseiket személyesen a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági- és ügyfélszolgálati osztály 50. sz. irodájában ügyfélfogadási időben, ügyfélszolgálati irodában ügyfélfogadási időben, illetve telefonon és e-mailen is megtehetik. Az ebrendészeti feladatok körében a 2019. évben került sor az ebösszeírásra. Az adatokban bekövetkezett változások folyamatosan bejelenthetők.

 

Hatósági- és ügyfélszolgálati Osztály

Környezet- és természetvédelmi ügyintéző

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 13:00-17:00

Szerda: 08:00-12:00 13:00-16:00

Péntek: 08:00-12:00

Telefonszám: 0627/535-365/9115 mellék

E-mail cím: nagyne.csapo.marta@fot.hu

 

Hatósági- és ügyfélszolgálati Osztály

Ügyfélszolgálati Iroda

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 08:00-12:00 13:00-17:00

Kedd - Csütörtök: 08:00-12:00 13:00-16:00

Péntek: 08:00-12:00

Ügyfélszolgálat telefonszám: 0627/535-375

Központi e-mail cím: titkar@fot.hu

 

Együttműködésüket köszönjük!

Fót, 2020. január 20.

 

Nagyné Csapó Márta s.k.

Környezet- és természetvédelmi ügyintéző

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal