Tisztelt Fóti Lakosok!

Az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 295/2019. (XII.10.) Kormány Rendelet előírásainak értelmében 2020. január 1.-től megszűnt az Építésügyi Szolgáltatási Pont működése városunkban.

A szolgáltatás része volt az építésügyi kérelmek átvétele és továbbítása, hiánypótlás befogadása, nyilatkozatok felvétele és továbbítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (ÉTDR) keresztül, illetve a hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele.

Abban az esetben, ha az építtető, vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, akkor azt 2020. január 1. napjától már csak a területileg illetékes építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, illetve kormányablaknál terjesztheti elő, az Építésügyi Szolgáltató Pontokon már nem.

Az Ügyfélszolgálati Irodán azonban továbbra is van lehetősége a lakosoknak tájékozódni Helyi Építési Szabályzatról, a Szabályozási Tervről valamint a Településképi Rendelet előírásairól.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály