Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 29-én 9.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NAPIREND ELŐTT:

 

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről

(36. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: -

Javasolt meghívott: -

 

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS:

 

1./ 2020. évi költségvetési rendelet I. verzió

(32. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Győrffi Dezső könyvvizsgáló

 

2./ Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

(31. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Fóti Suliolimpia rendezvénysorozata 2019/2020 oktatási év támogatásáról

(17. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Lendvai Balázs testnevelő tanár

 

4./ Döntés a lakossági veszélyes hulladékok 2020. évi gyűjtésére szóló pályázat kiírásáról

(1. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

5./ „Fót, Tóth Árpád utca felső szakaszán csapadékvíz elvezetése” tárgyú közbeszerzési eljárás és műszaki ellenőr kiválasztása céljából versenyeztetési eljárás lefolytatása

(7. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

6./ Döntés a „Fót, Somlyó tó – Térfigyelő”- tárgyában

(10. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika - Fóti Közszolg. Közhasznú NKft. ügyvezető

 

7./ Döntés az új Egészségügyi Központ nyertes tanulmányterv tervezési szerződés aláírása tárgyában

(11. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Czégány Sándor - Vándorépítész Kft.

 

8./ Fót Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének (HÉSZ és SZT) garanciális hibajavítása

(15. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Obeliszk Stúdió Kft.

 

9./ Belterületi határvonal módosítása

(23. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Obeliszk Stúdió Kft.

 

10./ Településképi rendelet módosítása

(14. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Obeliszk Stúdió Kft.

 

11./ Fót, 0203/2 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában Szabályozási Terv módosítása

(16. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Fót, Helyi Építési Szabályzat módosítása egyszerűsített eljárás szerint, 1614, 16108 hrsz vonatkozásában

(21. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott:-

 

13./ Fót, Helyi Építési Szabályzat módosítása egyszerűsített eljárás szerint

(13. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

14./ Fót, Helyi Építési Szabályzat módosítása a Fáy Általános iskola előtti területre vonatkozóan

(Meghívóval közreadott 34. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

15./ Fót, Helyi Építési Szabályzat módosítása a Fáy Általános iskola előtti területre vonatkozóan

(Meghívóval közreadott 35. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

16./ Malom utcai telephely ingatlan fejlesztési koncepciója,

(Meghívóval közreadott 19. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

17./ A Fót 1107 hrsz-ú ingatlan megszerzéséről hozott határozat módosítása

(2. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

 

18./ Egész éves sípálya kialakítására terület bérbeadása

(12. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Obeliszk Stúdió Kft.

 

19./ Döntés Fót, V. Zugló utca teljes hosszában megállást tiltó forgalmi rend kialakításáról

(20. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

20./ Döntés Fót város területén egységes reklámtáblák legyártásáról és telepítéséről szóló nyílt versenyeztetési eljárás kiírásáról

(9. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

21./ „Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzésekhez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátása a 2020.04.01.-2022.03.31. közötti időszakban” tárgyú versenyeztetési eljárás lefolytatása

(24. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

22./ Döntés a Fóti Hírnök kiadásának és terjesztésének pályáztatásáról

(26. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

 

23./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(29. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott:-

 

 

24./ Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemterve

(33. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: -

Javasolt meghívott: -

 

25./ Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS: (várható kezdete: 11.00 óra)

 

ZÁRT ÜLÉS:

1./ Döntés a Fót 5003/6 hrsz-ú ingatlan értékesítési pályázat eredményéről.

(Z/3. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

2./ A Fót 1200, 1201 hrsz-ú ingatlanok, valamint a Fót 1202/1, 1202/2 hrsz-ú ingatlanok egy részének megszerzéséről szóló határozat módosítása

(Z/4. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a Fót 377 hrsz-ú ingatlan értékesítési pályázat kiírásáról

(Z/5. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a Fót 087/43 hrsz-ú telek megszerzéséről szóló Z/170/2019.(IV.24.) KT-határozat visszavonásáról (Záportározó)

(Z/6. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Döntés G. T. által benyújtott méltányossági kérelem tárgyában

(Z/8. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Döntés az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézménynél kialakult rendkívüli helyzet kivizsgálásáról

(Meghívóval közreadott Z/25. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

Kelt: Fót, 2020. január 23.

Dr. Vass György

polgármester

 

Előterjesztések (ide kattintva elérhetőek)

 

Az ülésről videofelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.