Meghívó - Fót Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága 2020. február 19-én 9 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Javaslat a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítására – új SZMSZ elfogadására

(28. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Rendeletalkotás a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013 (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

(47. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Apjok Anna-Mária - Fót Város ESZEI igazgatója,

 

3./ Rendeletalkotás a munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról szóló 52/2016.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

(52. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin - Fóti Gesz igazgató

 

4./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(48. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin - Fóti GESZ igazgatója,

Apjok Anna-Mária Fót Város ESZEI igazgatója

 

5./ Rendeletalkotás a 2019. évi költségvetés IV. módosításáról

(Meghívó után kiküldendő 51. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Győrffi Dezső könyvvizsgáló

 

6./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása (II. verzió)

(32/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Győrffi Dezső könyvvizsgáló, Intézményvezetők

 

7./ Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

(januárban közreadott 31. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: -

Javasolt meghívott: -

 

8./ Döntés Fót Város 2020. évi rendezvénytervének módosításáról

(67. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

9./ Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-es üzleti tervének IV. negyedéves teljesüléséről

(42. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika – Fóti Közszolgáltató NKft. ügyvezetője

 

10./ Döntés a „Fót, Somlyó tó – Közvilágítás és térfigyelő kamerarendszer létesítés”- tárgyában

(10/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Fóti Közszolgáltató NKft. ügyvezető

 

 

11./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje

(56. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária Fóti Közszolgáltató NKft. ügyvezető

 

12./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi negyedik negyedéves kegyeleti tevékenységéről szóló elszámolása

(57. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika – Fóti Közszolgáltató NKft. ügyvezetője

 

13./ Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet „Környezetvédelmi keret” sorának felhasználásáról, továbbá javaslat az Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi Programja alapján a 2020. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára

(39. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

14./ A Környezetvédelmi Alap Pályázati előirányzatának terhére a környezetvédelmi tevékenységek támogatására kiírt pályázati felhívás elfogadása

(50. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 

15./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

(63. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva intézményvezető

 

16./ Döntés a Kisalag Sport Club támogatásáról

(65. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Puskás Tibor a Kisalag Sport Club megbízott elnöke

 

17./ Kiemelt városi rendezvények: Nőnap, Március 15., Fóti Kolbi és Városi szavalóverseny Gála program- és költségterve

(66. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Döntés, a „Fóti Tó területén található volt Táborépület és környezete építéstervezési munkálatai-büfé tervezés” – tárgyában

(49. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Döntés az új Egészségügyi Központ nyertes tanulmányterv tervezési szerződés aláírása a 7/2020.(I.29.) KT-határozat módosítás tárgyában

(11/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Vándorépítész Kft. Czégány Sándor

 

20./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(68. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 

21./ „Pályázati tanácsadói feladatok ellátása Fót Város Önkormányzata és intézményei részére” tárgyú versenyeztetési eljárás lefolytatása

(46. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

22./ Döntés Fót,Virág Benedek utca – Czuczor Gergely utca kereszteződésében a forgalmi rend változásról.

(40. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:-

 

23./ Döntés támogatási kérelmekről

(69. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

24./ Döntés Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2020. évre előirányzott utcáinak terveztetéséről

(43. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

25./ Döntés a „Fót, Dózsa György út 11. szám alatti épület bontása”- tárgyában

(41. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

26./ Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről

(44. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

27./ „Fót, Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai tagóvoda korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás és műszaki ellenőr versenyeztetési eljárás lefolytatása

(45. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

28./ Támogatási szerződés megkötése a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel

(54. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Acél Sándor, a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület elnöke

 

29./ Ibolyás utca szabályozása

(64. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

30./ Közösségi tervezés lebonyolításának folyamati javaslata

(60. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

31./ Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról

(55. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

32./ Fót, Városias arculat kialakítását támogató pályázati feltételek

(58. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:-

 

33./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatkörének 2020.VI. 1-től történő ellátására szóló pályázat kiírásáról

(Meghívó után kiküldendő 59. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

34./ Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Helyi kitüntetések adományozása

(Z/53. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Halasztás iránti kérelem elbírálása útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás tárgyában S. Zs. kérelmére

(Z/38. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés főépítészi feladatra beérkezett pályázatok elbírálásáról

(Meghívó után kiküldendő Z/18. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

 

Kelt: Fót, 2020. február 14.

 

Lévai Sándorné s.k.

PJGB elnök

 

Előterjesztések (kattintva elérhetőek)