Tisztelt Lakosok!

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/c.§ (1) bekezdése a) pontja értelmében szünidei gyermekétkeztetés keretében Fót Város Önkormányzata a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben.

A formanyomtatvány elérhető Fót Város Önkormányzat honlapján www.fot.hu (csatolva), valamint postai úton is megküldésre kerül a törvényes képviselők részére. A nyomtatvány kitöltésében a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak.

Felhívom a figyelmüket, hogy a kitöltött formanyomtatványokat 2020. március 27-ig nyújthatják be a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája elé kihelyezett postaládába, illetve a markosne.ella@fot.hu e-mail címre.

A koronavírus járvány terjedése miatt kialakult helyzetből adódóan, az étkeztetést igénylőket egy későbbi időpontban telefonon tájékoztatjuk az elvitel helyszínéről.

 

 

Fót, 2020. március 17.

dr. Mihályi Zsolt Apor s. k.

jegyző