Tisztelt Szülők!

 

Az Emberi Erőforrások Minisztere –a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel-a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról is szóló 7/2020 (III.25)EMMI határozatában(továbbiak EMMI határozat)a 2020/2021 nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

Ennek alapján az alábbiakról szeretném tájékoztatni Önöket.

Beíratható gyermekek:

• Azok a gyerekek, akik 2020.december 31.-ig betöltik a 3. életévüket

• A gyermek másik óvodába jár, de a lakóhely szerinti körzetes óvodába szeretné beíratni.

• Akiknek még nincs Fóti lakcíme, de várhatóan a nevelési év kezdetén (2020.09.01.) rendelkezni fog vele, mert az óvoda körzetébe költöznek

Annak a gyermeknek, aki 2020.08.31-i betölti 2,5 éves kort, óvodai felvételt abban az esetben tudunk biztosítani, amennyiben a férőhelyek száma ezt lehetővé teszi.

Határidők:

KÖRZETES gyerekek

2020.április 21.-ig minden körzetes gyermek automatikusan felvételt nyer. Az óvodai körzetek megtalálhatóak Fót Város honlapján.

2020.április 17.-ig a körzetes gyermekek szülője az intézmény beiratkozással kapcsolatos e-mail címére jelezze szándéknyilatkozatban, amennyiben nem a körzetes óvodába szeretné a gyermekét beíratni.

A NEM KÖRZETES gyerekek

2020.április 02- 20.-ig jelezniük kell az intézmény felé szándéknyilatkozatban, hogy óvodánkat,az Apponyi Franciska Óvodát szeretnék igénybe venni, annak ellenére, hogy körzetileg nem ide tartoznak.

Az igény elbírálása 2020.április 30.-ig megtörténik. A szülő írásban értesítést-határozatot kap a felvételről, vagy az elutasításról.

 

Az óvodai csoportok beosztásáról előre láthatón 2020.augusztus 24.-i héten megtartott

Szülői értekezleten tájékoztatjuk a 2020-2021nevelési évre újonnan beiratkozott gyermekek szüleit.

Elérhetőség a beiratkozással kapcsolatban:

beiratkozasapponyiovi@gmail.com

 

Óvodai körzetek:

https://www.fot.hu/index.php/hirek/1544-2019-03-12-14-31-32

 

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok előzetes elektronikus beküldetésére is lehetőség van kizárólag a beiratkozáshoz kapcsolódó e-mail címen.

Az adatlapok beküldésének elmaradása nem befolyásolja az óvodai felvételt.

A beiratkozáshoz szükséges iratok az első óvodai napon is benyújthatóak lesznek.

A szükséges nyomtatványok:

• Adatlap-a gyermek adatai, szülő kérései a beiratkozással kapcsolatban.(letöltető a honlapról)

• Szülői jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat (letölthető a honlapról)

 

A nyomtatványokat kitöltve a szülő/szülők által aláírva kérjük visszaküldeni elektronikusan!

 

• A gyermek iratainak másolata:

lakcím kártya

taj kártya

személyi igazolvány, vagy annak hiányában születési anyakönyvi kivonat.

 

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!