TÁJÉKOZTATÓ

az adatkezelésről és a közérdekű adatigénylésről a vészhelyzet alatt

A Kormány 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, továbbterjedésének megakadályozása céljából kezelt személyes adatok tekintetében felfüggesztésre kerülnek az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos kérelme alapján teendő intézkedésekre vonatkozó határidők. Kevésbé szigorúak lesznek az adatkezelési tájékoztatásra vonatkozó szabályok, módosulnak az igényérvényesítés körében a határidők, valamint változnak a rendelkezések a közérdekű adatigénylés körében is.

 

Eltérések a személyes adatok védelme területén:

Az érintettnek az adatkezelőhöz a jogaik gyakorlása (GDPR 15-22. cikkek: előzetes tájékozódáshoz való jog, hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, törléshez való jog) érdekében benyújtott kérelme alapján teendő minden intézkedést a veszélyhelyzet megszűnéséig fel kell függeszteni, ezen intézkedésekre irányadó határidők kezdő napja a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő nap. Az érintettet erről a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 90 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatkezelés tekintetében a bejelentés, kérelem, illetve keresetlevél alapján meginduló eljárás határidejének kezdő napja a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő nap.

 

Eltérések a közérdekű adatigénylés területén:

A közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó igény teljesítésére – az eddig fő szabály szerinti 15 napos határidő helyett – a kormányrendelet hatályba lépésétől kezdődően 45 nap áll az adatkezelő rendelkezésére, amelyet további 45 nappal meg lehet hosszabbítani, ha valószínűsíthető, hogy az adat kiadása a közfeladat ellátását veszélyezteti.

A vírus terjedésének megfékezése érdekében az igényt szóban nem lehet benyújtani, és az adatigénylés csak akkor teljesíthető az igénylő által kívánt formában, ha az egyébként nem jár az igénylőnek a közfeladatot ellátó szerv előtti személyes megjelenésével.

 

 

dr. Mihályi Zsolt Apor

jegyző