A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

 

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

Az általános ismertető elérhető a következő címen: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/a-jarvany-miatt-tovabb-egyszerusiti-a-kormany-a-lakossagi-es-vallalati-ugyintezest

Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges:

- engedély köteles kereskedelmi tevékenység (kereskedelmi működési engedély),

- engedély köteles ipari tevékenység (telepengedély),

- zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély,

- jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítésének, fennmaradásának engedélyezése,

- a jegyző engedélyéhez kötött kutakhoz tartozó víztisztító létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése,

- az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását, és a tisztított elszikkasztását szolgáló létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése.

 

A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

FONTOS, hogy a bejelentés és annak mellékletei a vonatkozó jogszabályi előírásoknak teljes mértékben megfeleljenek,

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Fót Város Polgármesteri Hivatalánál a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a bejelentes@fot.hu e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

 

dr. Mihályi Zsolt Apor

jegyző