Döntés pályázati felhívások visszavonásáról

Az országos veszélyhelyzet következtében az alábbi pályázati alapok terhére kiírt pályázati felhívásokat visszavonom:

 Sportpályázati Alap

 Kulturális pályázati támogatási alap

 Környezetvédelmi alap


KIVONAT

a Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet I. sz. módosításáról

(130. sz. anyag) előterjesztés alapján hozott döntésről

 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján – Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva– az alábbi

126/2020. (VI.15.) Határozatot hozom.

 

1./ Az országos veszélyhelyzet következtében az alábbi pályázati alapok terhére kiírt pályázati felhívásokat visszavonom:

 Sportpályázati Alap

 Kulturális pályázati támogatási alap

 Környezetvédelmi alap

 

2./ Intézkedem az 1./ pontban foglalt döntés alapján az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2020.(II.28.) rendelet ezirányú módosításáról.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

Jelen határozat Fót Város Önkormányzata tulajdonosi/fenntartói jogkörben hozott döntése, az eljárás nem minősül hatósági ügynek, ezért nem tartozik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá.

 

 

Fót, 2020. június 15.

Dr. Vass György

polgármester

 

A kiadmány hiteléül:

Fót, 2020. június 17.

Kósa-Richter Kinga

Jegyzőkönyvvezető

 

 

 

Attachments:
Download this file (126_2020(VI.15.) KT határozat.pdf)126_2020(VI.15.) KT határozat.pdf[ ]38 Kb