Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 1-én 11.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Bársony terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről

(157. sz. anyag meghívó utáni közreadás)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: -

Javasolt meghívott: -

 

NAPIREND:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Rendeletalkotás a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól

(47/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Apjok Anna-Mária - Fót Város ESZEI igazgatója

 

2./ Döntés Fót Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátásáról

(147. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

3./ „Gázenergia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2020-2021.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

(149. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

4./ Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi tevékenységéről

(148. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

5./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

(142. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020-as üzleti tervének első negyedéves teljesüléséről

(152. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária - Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

 

7./ Beszámoló a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

(140. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza, Kuratórium elnöke - Fót Fejlődéséért Közalapítvány

 

8./ Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyban megjelent pályázaton történő részvételről

(150. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Kreativo Magyarország Kft.

 

9./ Döntés a „Jégpálya létesítése és üzemeltetése 2020/2021 évfordulóra” című versenyeztetési eljárás megindításáról

(113. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott:-

 

10./ Új Városi honlap elkészítése

(90. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott:-

 

11./ Döntés Fót, Hunyadi János utca Bajcsy-Zsilinszky utca – Áchim András utca közti utca szakasza forgalmi rendjének módosításáról

(137. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Döntés a Jedlik Ányos utca szélesítéséről

(115. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

13./ Döntés Fót, Gyümölcsös utca Barackos dűlő – Sátorfák utca közti utcaszakasza sebességkorlátozásáról

(136. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

14./ A Tájékoztatás a június havi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(143. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

15./ Beszámoló Fót Város Önkormányzatának nemzetközi kapcsolatairól

(89. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

16./ Döntés iskolaorvosi praxis létesítéséhez szükséges hozzájáruláshoz

(151. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: Dr. Gál Katalin iskolaorvos

 

17./ Döntés a 48-as Ifjúság utcai Katolikus Óvoda körüli járda átépítéséről

(134. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS:

1./ Döntés a Fót 6630/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

(Z/101. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Fót 5553/23 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

(Z/118. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

Kelt: Fót, 2020. június 29.

Dr. Vass György

polgármester

 

Az ülésről videofelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.

 

Előterjesztések (ide kattintva elérhetőek)

Attachments:
Download this file (KT meghívó 2020.07.01.pdf)KT meghívó 2020.07.01.pdf[ ]1306 Kb