A Móricz Zsigmond utca – Honfoglalás sétány – Könyves Kálmán utca – Ilyés Gyula utca által határolt tömb településrendezési eszközeinek módosítása

 

Fót Város Önkormányzata a 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendeletével állapította meg Fót Város Helyi Építési Szabályzatát. Az érintett területet Fót Város Önkormányzata 102/2020. (V.22.) KT határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította és úgy döntött, hogy módosítani kívánja a településrendezési eszközeit. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314Kr.) értelmében a módosítás tárgyalásos eljárás keretében történik.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján a tájékoztatás elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül, kizárólag elektronikus úton a foepitesz@fot.hu címre megküldve lehet megtenni .

 

Fót_HÉSZ_mód_Móricz_tárgyalásos_partnerségire_202007hó.pdf

 

2020. június 4.

 

Pernyész-Ovádi Noémi

főépítész