Meghívó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2020. július 30-én 9.00 órakor (csütörtök) tartandó rendkívüli ülésére

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

NYILVÁNOS ÜLÉS

 

1./ Döntés az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2020.” tárgyban megjelent pályázaton történő részvételről

(S/1 - 171.sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: -

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Fót, Mihályi Dénes u-i áteresz kivitelezéséről

(170.sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott:

 

3./ Döntés a Fót, Barackos területfejlesztési beruházás megkezdésének hozzájárulásáról valamint a Víziközmű Társulathoz való csatlakozásról

(168.sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Sportcsarnok beruházás előkészítése

(165.sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: ÚMT Sportmanagement Kft.; Dr. Sándor Ügyvédi Iroda Halászné dr. Balkay Hanna önkormányzati ügyvéd

5. Döntés Wifi pályázat vonatkozásában megkötendő szerződések jóváhagyása tárgyában

(172. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott:-

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

1./ A Vodafone Fót 2599/41 hrsz-ú ingatlanon levő bázisállomására vonatkozó bérleti szerződés megkötése

(Z/161. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyala: PJGB

Javasolt meghívott: Halászné dr. Balkay Hanna önkormányzati ügyvéd

 

2./ Belső ellenőri beszámoló az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény működését érintő vizsgálatról

(S/2 – Z/173.sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyala: -

Javasolt meghívott:-

 

 

Kelt: Fót, 2020. július 23.

Dr. Vass György

polgármester

 

Előterjesztések (ide kattintva elérhetőek)

 

A Meghívót kapják:

Képviselő-testület

Országgyűlési képviselő

Járási Hivatalvezető

Jegyző, aljegyző

Osztályvezetők

Intézményvezetők

Fóti Kft.

Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

ÚMT Sportmanagement Kft.;

Halászné dr. Balkay Hanna önkormányzati ügyvéd

Rendőrkapitány, őrsparancsnok

Hirdetmény útján lakosság

 

 

 

Az ülésről videofelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.