Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. évben is folytatódik a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. által tavaly bevezetett házhoz menő lomtalanítási rendszer, amelyet Fóton 2020. október 19. – november 28. közötti időszakban, igénybejelentés alapján tartanak. A cég az ingatlan tulajdonosoknak/használóknak évente egy alkalommal térítésmentesen, legfeljebb 2 köbméter mennyiségig lomtalanítási szolgáltatást nyújt.

Az igénybejelentés feltétele:

Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.

Az igénybejelentések időpontja: 2020. október 5. – november 13. között lehetséges.

Az igénybejelentés történhet:

- Személyesen az Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejében (azonosítás ügyfélszám és személyes iratok alapján).

  • Fót: 2020. október 12. hétfő és november 9. hétfő 13-17 óra között a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán,

- A Zöld Híd B.I.G.G. NKft. https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas weblapján (mobilbarát!) az ott található elektronikus űrlap kitöltésével,

- Zöld Híd B.I.G.G. NKft. honlapjáról (https://www.zoldhid.hu/sites/default/files/lomtalanitas_igenybejelento_lap.pdf) letölthető formanyomtatvány segítségével, amelyet postai úton (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69.) vagy a lomtalanitas@zoldhid.hu elektronikus címre kell megküldeni. Figyelem! Csak a megfelelően kitöltött igénylőlapok kerülnek feldolgozásra és visszaigazolásra.

A lomtalanítás menete:

1. Lomtalanítási igény benyújtása (2020. október 5. – november 13. között)

2. A Zöld Híd B.I.G.G. NKft. visszajelzi a teljesítés dátumát és várható időpontját (2020. október 19. – november 28. között). Az e-mailen, illetve honlapon keresztüli jelentkezés esetén a megadott e-mail címre 24 órán belül automatikus válaszüzenet kap. Amennyiben ez nem érkezik meg, úgy ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be mind a saját, mind a Közszolgáltató e-mail címét, továbbá, hogy az üzenet nem került-e levélszemét/spam mappájába.

3. A visszaigazolt időpontban a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. munkatársai jelentkeznek a regisztrált címen. Legfeljebb 5 perc várakozás után távoznak a helyszínről. Amennyiben az ingatlanhasználó vagy a megbízottja nem jelenik meg a helyszínen, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, úgy új időpont egyeztetése már nem lehetséges.

4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, amelyet a gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek.

5. Az Igénylő vagy megbízottja aláírásával igazolja a lomtalanítás végrehajtását.

Dr. Vass György s.k.

polgármester

 

Lomtalanítás

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal 2 m3 lomhulladék térítésmentes elszállíttatására. 2019-től azonban a lomtalanítást igényelni kell, és előre egyeztetett napokon történik.

A lomtalanítás menete

1: Igénylés és időpontok

Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be a településük szerinti igényleadási időszakban, a honlapunkon a "Településválasztó" blokkon keresztül elérhető, kitöltött és beküldött igénybejelentő lap segítségével vagy ügyfélszolgálatunkon, a kinyomtatott és kitöltött verzió leadásával. Az igénybejelentések beérkezését követően egyeztetünk ügyfelünkkel a teljesítés pontos dátumáról és várható időpontjáról. Ha az igénybejelentőn e-mail címet is megadott, akkor erre a címre küldjük a lomtalanítás várható időpontját. Figyelje a spam mappát, mert egyes esetekben ide kerülhet a levél! (Ennek elkerülésére vegye fel a lomtalanitas@zoldhid.hu címet a megbízható e-mail címek közé a levelezőjében.) A sikeresen kiértesített ügyfeleknek nem áll módunkban új időpontot biztosítani!

2: A lomok összekészítése, tárolása

A hatékonyabb elszállítás és a szétszóródás megakadályozása érdekében a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a közszolgáltatónak. A nagydarabos lomot, például a bútorokat szétszerelt, mozgatható állapotban lehet átadni. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja.

A begyűjtés időpontjáig a lomot az ingatlanon belül kell tárolni. A hulladék bejelentés nélküli kihelyezése a közterületre illegális hulladéklerakásnak minősül, és szabálysértési bírság kiszabásával jár.

3: A lomok elszállítása

Az előre egyeztetett időpontban gépjárművünk megérkezik a regisztrált címre, ahol ügyfelünk vagy megbízottja az addig az ingatlanán belül tárolt lomhulladékot átadja a személyzetnek (HT. 40 $ 3. bekezdés alapján), és aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését.

Kollégáink 5 percig várakoznak a helyszínen. Ha ez alatt az idő alatt az ingatlanhasználó vagy megbízottja nem jelenik meg, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, új időpont egyeztetése már nem lehetséges!

Társasházak lomtalanítása

A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos ingatlanok lomtalanítási igényét a közös képviselők nyújthatják be, és a szolgáltató velük egyezteti az időpontot.

A közös képviselőnek kötelessége gondoskodni róla, hogy a lomtalanítás lebonyolítása megfeleljen az általános feltételeknek.

Akadályoztatása esetén a közös képviselő megbízottja is lebonyolíthatja a lomtalanítást. Erről előzetesen írásban kell tájékoztatni a szolgáltatót név, cím és telefonos elérhetőség megadásával.

Attachments:
Download this file (Lomtalanítás Igénybejelentő lap 2020. év.pdf)Lomtalanítási igénybejelentő[ ]350 Kb