Tisztelt Lakosok!

Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló .…/2020. (…) önkormányzati rendeletet.

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendeletalkotással kapcsolatos véleményüket a markosne.ella@fot.hu e-mail címen, vagy postai úton juttathatják el Hivatalunkhoz.

 

A vélemények benyújtásának határideje: 2020. szeptember 16.

 

Fót, 2020. szeptember 10.

 

 

 

 

dr. Mihályi Zsolt Apor

jegyző s.k.