Tisztelt Lakosok!

A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a Polgármester jutalmáról, 14/2020.(IX.28.) számú önkormányzati rendelet 50. § (1) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló…/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendelet tervezetét.

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendeletalkotással kapcsolatos véleményüket a lakatos.eva@fot.hu e-mail címen, vagy postai úton nyújthatják be.

A vélemények benyújtásának határideje: 2020. október 27.

 

Fót, 2020. október 21.

 

dr. Mihályi Zsolt Apor

jegyző sk.