Meghívó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2020. október 28-án (szerda) 14.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Muharay terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

NAPIREND ELŐTT:

 

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről

(184. sz. anyag – meghívót követő közreadással)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: -

Javasolt meghívott: -

 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Sportcsarnok beruházás előkészítése

(165/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: ÚMT Sportmanagement Kft. – Vasa Zoltán ügyvezető,

Halászné dr. Balkay Hanna

 

 

2./ Fót, Móricz Zsigmond utca menti kiemelt fejlesztési terület településrendezési eszközeinek (TSZT és HÉSZ) módosítása

(135/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Máyer Andrea - OBELISZK Kft.

 

3./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet IV. sz. módosításáról

(204. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Intézményvezetők

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága

 

4./ A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 46/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítása - a 2021. évi temetkezési szolgáltatási díjtételek meghatározása

(198. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária - Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

 

5./ Körzeti megbízotti kinevezés véleményezése

(199. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Novák Gábor Zsolt r.alezredes

Bordás Annamária r.törzsőrmester

 

6./ Kérelem fogorvosi praxisjog adásvétellel történő átruházásának engedélyezésére

(200. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Dr. Rafie Noémi fogorvos

Dr. Vincze József Zsolt fogorvos

 

7./ Döntés a "III. sz. Gyermekorvosi körzeti rendelő tervezés" vázlatterv elfogadása, valamint szerződés módosítása - tárgyában

(196. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Németh József - tervező

 

8./ A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ alapítói okiratának módosítása

(185/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Palásti Béla intézményvezető

 

9./ Döntés Dr. Nagy Attila György ügyvéd határozatlan időtartamra kötött megbízási szerződéséről

(201. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Döntés a főépítészi feladatok köztisztviselői jogviszonyban történő ellátásáról

(28/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Döntés a Magyar Telekom Nyrt. távközlési hálózat építéséhez – Fót, Keleti Márton utca TMH, Fót 2 optikai ellátása

(203. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

12./ „Fót, Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai tagóvoda korszerűsítése” tárgyában megkötött Vállalkozási szerződés módosítása

(45/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

13./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(206. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalta: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

14./ Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

1./ A Fót, Németh K. u. 35. szám alatti bérlakásra fennálló lakbérhátralék elengedése

(Z/187. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Jedlik Ányos utca útlejegyzési eljárás során igénybe venni kívánt területek értékmeghatározásáról

(Z/115/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a Fót 1114 hrsz-ú ingatlanon fennálló elővásárlási jog érvényesítéséről

(Z/195. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a Fót 5566/5, Fót 5566/6, valamint a Fót 5566/7 hrsz-ú ingatlanok értékesítési pályázatának kiírásáról

(Z/209. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Döntés egyszeri rendkívüli munkáltatói segélykérelem tárgyában

(Z/210. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: -

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

Kelt: Fót, 2020. október 22.

 

Dr. Vass György

polgármester

 

Előterjesztések (ide kattintva elérhetőek)

 

Az ülésről videofelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.

 

Attachments:
Download this file (KT meghívó 2020.10.28.pdf)KT meghívó 2020.10.28.pdf[ ]1379 Kb