Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 17-én 14,00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére. Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház Nagyterem.

Napirend előtt:
a) Napirend előtti felszólalások.
b) Kérdés, interpelláció.
c) Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Szavazás: egyszerű többség

NYILT ülés:

1./ Fót Város Ön kormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
(301.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Szavazás: minősített többség

2./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
(319.sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Szavazás: minősített többség

3./ Döntés a fóti Garay János Általános Iskola parkolási lehetőségeinek kialakításáról.
(312.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Szavazás: minősített többség

4./ Fáy András Általános Iskola, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat: EGYMI – „Ovilimpia" rendezése.
(321.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: EEB, PFB
Szavazás: minősített többség
Javasolt meghívott: Kakuk Zsolt igazgató

5./ Fáy András Általános Iskola, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat: EGYMI elhelyezése.
(322.sz. anyag)
Előterjesztő: Gráf Mihály EEB elnök
Tárgyalja: EEB, PFB
Szavazás: minősített többség
Javasolt meghívott: Kakuk Zsolt igazgató

6./ A házi segítségnyújtás létszámbővítés nélküli ellátásának lehetséges megvalósításáról.
(279/A.sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Szavazás: minősített többség
Javasolt meghívott: Beleznai Enikő igazgató

7./ Döntés a Fót-Kisalagi Református Egyházközség megalakulásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség támogatásáról.
(306.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB,EEB
Szavazás: minősített többség
Javasolt meghívott: Mezei Tibor református lelkipásztor

8./ A Fót, „Barackos" területének út-és közművesítés tervezése.
(317.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Szavazás: minősített többség
Javasolt meghívott: Roden Mérnöki Iroda Kft.
Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó

9./ A 366/2012. (VII.18.) sz. KT határozat hatályon kívüli helyezése és a 453/2012. (IX.28.) sz. KT határozat módosítása. (Döntés egyes intézmények energetikai fejlesztésének lehetőségének pályázati előkészítéséről.)
(320.sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Szavazás: minősített többség
Javasolt meghívott: Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó

10./Döntés a fóti Somlyó-tó természetes vízutánpótlásának hidrogeológiai vizsgálatának elvégzése ügyében.
(311.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Szavazás: minősített többség

11./ A Kisalagi temető területén új ravatalozó építése.
(313.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Szavazás: minősített többség

12./ Fót Város Polgármesteri Hivatal épületének sürgős felújítási munkái.
(316.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Szavazás: minősített többség

13./Csomád Község Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megkeresése.
(315.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Szavazás: minősített többség

14./ Tájékoztató a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás és a tagok helyzetéről a 2013. évi január 1-ei jogszabály változásokra tekintettel.
(318.sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Szavazás: minősített többség

15./ Tájékoztató Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletének 2011.év IV. negyedévi és a 2012.év I.-III. negyedévi működésének tapasztalatairól.
(302.sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Szavazás: egyszerű többség

16./ Tájékoztató az építmény- és telekadó bevételek teljesülése tárgyában.
(304.sz.anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Szavazás: minősített többség
Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

17./ Tájékoztató a mezőőri gépjárművek üzemanyag és javítási költség ráfordításról.
(305.sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Szavazás: minősített többség

18./ Tájékoztató a Képviselő-testület által 2012. év június, július és augusztus hónapban hozott határozatok végrehajtásáról.
(256.sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Szavazás: minősített többség

Zárt ülés:

1./ Pest megyei kitüntetések.
( 303. sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Szavazás: minősített többség

2./Tibkrisz Kft. kártérítési kérelme.
(242.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Szavazás: egyszerű többség

3./ Dr. Csiki Gábor kérelme alapján, a jogsértő módon megállapított illetmények korrekciója.
(323.sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr.jegyző
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Szavazás: minősített többség

4./ Egyebek

Kelt: Fót, 2012. október hó 12. napján

Cselőtei Erzsébet
polgármester