Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 19-én 17,30 órakor (szerda) tartandó rendkívüli ülésére.   Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő-terem

NYILT ülés:

1./ Rendeletalkotás a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 10/1999. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosítása
(381.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott:

2./ A munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról szóló 11/1996. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítása
(415.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott:Hegedűs Miklós könyvvizsgáló
Szent-Iványi Géza Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetője

3./ Az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló 7/2011 (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása
(416.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott:Hegedűs Miklós könyvvizsgáló
Szent-Iványi Géza Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetője

4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve
(411.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott:

5./ Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása
(419.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza Fóti Településszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

6./ Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhivatal szavazási eredmény megállapítása tárgyában tett észrevételéről
(421.sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott:

7./ Döntés a Fót, Géza fejedelem és Baross Gábor utcák útépítés, csapadékvíz elvezetés tervezéséről, valamint engedélyeztetéséről
(391.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott: TURA-TERV Mérnökiroda Kft.

8./ Döntés a Kisalagi temető területén új ravatalozó építésére szóló vállalkozói szerződésének befejezési határidő módosításáról
(380.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

9./ Döntés a Pest Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltsége által megállapított tűzvédelmi jogszabálysértések megszüntetésére irányuló intézkedésekről
(413.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott: Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix Garay Általános Iskola igazgatója
Nyéki Lászlóné Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője

10./ Döntés a Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése pályázatában résztvevő műszaki ellenőr kiválasztása tárgyában
(385.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

11./ Képviselő-testületi határozatok módosítása a közbeszerzési Bíráló Bizottságok személyi összegételében történő változások miatt
(382.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

12./ Döntés a fóti 0176/1 hrsz.-ú „ kivett út" megjelölésű földrészlet felújítását követően az önkormányzat részére történő térítés nélküli átadásáról szóló szerződés módosításáról
(405.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

13./ Döntés pályázati kiírásról Fót Város honlapjának üzemeltetése tárgyában
(392. sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott:

14./ Közbeszerzési pályázat kiírása helyi televíziós szolgáltatásra
(418.sz. anyag)
Előterjesztő: Gráf Mihály EEB elnök
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott: Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó

15./ Döntés a Tűz-és munkavédelmi feladatok ellátására kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel való megszüntetéséről
(424.sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

Kelt: Fót, 2012. december hó 19. napján

Cselőtei Erzsébet
polgármester

Meghívottak:
a./ Bizottságok külső tagjai,
b./ Intézményvezetők,
c./ Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetője,
d./ Belső ellenőr,
e./ Könyvvizsgáló,
f./ Főépítész,