A Dunakeszi Járási Hivatal a Pest Megyei kormányhivatal szervezeti egységeként 2013. január 1-jével jött létre, s a Fő út 143. szám alatt érhető el.

A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányirodai feladatok jelentik, így a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok. A jelenlegi okmányiroda a járási hivatalok törzshivatalának szervezeti egységeként működik tovább a jelenlegi ügyfélfogadási helyszínen (Dunakeszi, Szent István u. 19.).
2013. január 1-jétől a járási hivatal szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatalhoz kerültek a jegyzői és a városi gyámhivatali feladat- és hatáskörök. A járási gyámhivatal jogosult eljárni a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyekben (pl. gyermekelhelyezés, védelembe vétel), a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, örökbefogadással, családi jogállás rendezésével, gyámsági és gondnoksági, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben.
A gyermekvédelmi ellátások közül azonban egyes gyermekvédelmi támogatások (rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás) továbbra is jegyzői hatáskörben maradnak, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban pedig a települési önkormányzat képviselő-testülete a döntéshozó szerv.
A járási hivatal hatósági osztályának hatáskörébe tartoznak az egyes szociális ellátásokkal, (időskorúak járadéka, alany és normatív alapon megállapított közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási, emelt összegű ápolási díjra való jogosultság (méltányosság kivételével), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) a kommunális igazgatással összefüggő feladatok (pl. temetőengedélyezés), a menekültügyek, az egyes vízügyi, illetve védelmi igazgatási, földrendezési és földkiadási ügyek, az érettségi vizsgával, oktatással, valamint egyes távhő, villamos energia és földgázellátással kapcsolatos ügyek.
Szabálysértési hatáskörben 2012. április 15-étől már a Pest Megyei Kormányhivatal járt el, január 1-jétől a járási hivatal hatósági osztályára kerültek a szabálysértési ügyintézők.
2013. január 1-jétől a munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek, a körzeti földhivatalok, az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatalok, valamint az építésügyi hivatalok is járási szinten végzik majd a feladataikat. A Dunakeszi Járás esetében a Járási Földhivatal változatlan helyszínen, a Vasút u. 11. szám alatt működik, a többi feladatokat a Váci Járási Hivatal látja el.
Az állampolgároknak állandó ügyintézésre a járási hivatal székhelyén kívül a járás városaiban nagyközségeiben kialakított kirendeltségen is lesz lehetőségük. A Dunakeszi Járási Hivatal gödi kirendeltsége Gödön a Pesti út60/a. szám alatt érhető el.
A gyámhivatal munkatársai a járási székhelyen és a gödi kirendeltségeken érhetők el.
Az illetékességi területhez tartozó Csomádon heti 2 alkalommal tart ügyfélfogadást a települési ügysegéd.

Dunakeszi Járás elérhetőségei:

Telefonszám: +36-27-540.690, +36-27-540.695

Ideiglenes ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 13.00 – 17.30
Kedd: -
Szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Csütörtök: -
Péntek: 8.00 – 12.00