Helyi Szervezetek részére: Tájékoztató helyi kitüntetések adományozásáról. Fót Város Önkormányzata új rendeletet alkotott a helyi kitüntetések adományozásának rendjéről. 33/2012.(XI.22.) számú önkormányzati rendelet.

A rendelet 9. § -a szerint a városi kitüntetések adományozására az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyházak, egyéb közösségek, magánszemélyek tehetnek javaslatot. A helyi kitüntetések felterjesztéseit, a javaslatokat a mellékelt adatlapon kérjük benyújtani 2013. január 31. napjáig a polgármesteri hivatalba személyesen, vagy postai úton (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), illetve elektronikus levélben.

Kapcsolattartó: Molnár Krisztina, kultur@fot.hu, telefon: 06 70 4594 258

A kitüntetésre javasolt személyekről a Képviselő-testület a februári ülésén dönt. A helyi kitüntetések ünnepélyes átadására 2013. március 15-én, a városi ünnepélyen kerül sor.

Az alábbi címekre, kitüntetésekre kérjük a T. Szervezet javaslatait:

  • Fót Díszpolgára cím (egy személy),
  • Fót Városért Kitüntetés (egy személy vagy közösség),
  • Fót Egészségügyért Díj (egy személy),
  • Fót Gyermekeiért, Ifjúságért Díj (három személy)
  • Fót Kultúrájáért Díj (egy személy vagy közösség),
  • Fót Vállalkozója Díj (egy személy)
  • Év Sportolója Díj (három korosztályból egy-egy fő)