Ezúton tájékoztatjuk T. Lakosságot, hogy 2013. január 1-től, megváltoztak az építésügyi hatósági eljárásokra vonatkozó jogszabályok az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (1) bekezdése alapján.

Fenti időponttól kezdve Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Építésügyi Szolgáltató Pontként áll a lakosok rendelkezésére, míg az eljárások Dunakeszi Város Járási Hivatalában (2120 Dunakeszi Fő út 25./ Tel.: 27/542-800) kerülnek lefolytatásra.

Az Építésügyi Szolgáltató Ponton a lakosok tájékoztatást kapnak továbbra is az építésügyi hatósági eljárások menetéről, lefolytatásáról, a Város közigazgatási területén bármely építésügyet érintő kérdéssel kapcsolatosan. Továbbra is lehetőség nyílik arra, hogy a lakosok az eljárást az Építésügyi Szolgáltató Ponton (Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. / Tel.: 27/535-375, 27/535-385) indítsák el, melynek során az Építésügyi Szolgáltató Pont segítséget nyújt számukra.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az Építésügyi Szolgáltató Ponton az engedélyekre irányuló kérelmek és a hozzájuk kapcsolódó mellékletek (eljárási illeték, nyilatkozatok, igazolások) papíralapon, míg a kérelemhez kapcsolódó tervdokumentáció kizárólag digitális formátumban (CD) adható le az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján. A kérelmeket és mellékleteiket az Építésügyi Szolgáltató Pont elektronikus úton az ÉTDR rendszeren keresztül továbbítja az eljáró hatóság felé.

Az ÉTDR rendszert a lakosság is használhatja, melynek során lehetőség nyílik az ügyek elektronikus úton történő intézésére. Az ÉTDR rendszerről, valamint a használatáról tájékoztatást kaphatnak a http://www.e-epites.hu/ weboldalon, valamint az Építésügyi Szolgáltató Ponton (Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. / Tel.: 27/535-375, 27/535-385).

Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építésügyi Szolgáltató Pontja késséggel áll rendelkezésükre.