Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 23-án 14:00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére. Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház Nagyterem.

NYILT ülés:

1./ Napirend előtti felszólalások, kérdés, interpelláció

2./ Polgármesteri beszámolók, a két ülés közötti események,
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Lejárt határidejű határozatok (24.sz. anyag) 402/2012.
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

3./ A települési környezet védelméről szóló 25/1999. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása
(2.sz. anyag) 386/2012.
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott: Zöld Híd Régió Kft. képviselője

4./ A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló, 25/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
(8.sz. anyag) 397/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott:

5./ A munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról szóló 11/1996. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítása
(6.sz. anyag) 415/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott:Hegedűs Miklós könyvvizsgáló
Szent-Iványi Géza Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetője

6./ Az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló 7/2011 (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása
(47.sz. anyag) 416/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló
Szent-Iványi Géza Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetője

7./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról
(40.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló
Önállóan működő és gazdálkodó önk. intézmények

8./ Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről
(58.sz. anyag) 394/2012
Előterjesztő: Prof. Dr. Müller Ferenc főépítész
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott:

9./ Fót Város Önkormányzata 2013. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása
(36.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott:

10./ Döntés Fót Város 2013-2014. évekre vonatkozó Települési Környezetvédelmi Programjáról
(3.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott:

11./ Beszámoló a helyi adókintlévőségek behajtása érdekében megtett intézkedésekről
(37.sz. anyag) 379/2012.
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

12./ A Fót, 0272/51-64 hrsz.-ú ingatlanok beépítésre szánt különleges kijelölése hatósági eljárása számára szükséges területi hatásvizsgálat tervezési munkájának háromoldalú szerződése
(57.sz. anyag) 393/2012.
Előterjesztő: Prof. Dr. Müller Ferenc főépítész
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

13./ Fót Város településrendezési eszközei felülvizsgálatát és korszerűsítését célzó, a MŰ-HELY Tervező és Tanácsadó Zrt-vel 2012. július 17-én kötött „Településtervezési szerződés"-nek a törvényi változások következtében szükséges módosítása.
(56.sz. anyag)
Előterjesztő: Prof. Dr. Müller Ferenc főépítész
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

14./ Kiemelt városi rendezvények 2013. évben
(20.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott:

15./ A Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezését megelőző Képviselő-testületi véleményezése.
(19.sz. anyag) 409/2012.
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott:

16./ Döntés „A közbeszerzési szakértői feladatok 2 évre történő ellátása" elnevezésű pályázatról
(1.sz. anyag) 423/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

17.00 óra

17./ Háziorvosi, gyermekorvosi és fogászati körzetek kialakításáról szóló 23/2006. (IX.21.) sz. rendelet felülvizsgálata (I. verzió)
(48.sz. anyag) 401/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott: Érintett orvosok

18./ Támogatási szerződés kötése a Károlyi Clarisse Alapítvánnyal
(9.sz. anyag) 400/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott: Tamási László Károlyi Clarisse Alapítvány elnöke

19./ Döntés a Pest Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltsége által megállapított tűzvédelmi jogszabálysértések megszüntetésére irányuló intézkedésekről
(26.sz. anyag) 413/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott: Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix Garay Általános Iskola igazgatója
Nyéki Lászlóné Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője

20./ Döntés Fót, Dózsa György út 12-14. sz. ingatlan helyiségeinek ingyenes használatba adásának tárgyában
(10.sz. anyag) 403/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott: Beleznai Enikő ESZEI igazgató
Cselőteiné Závodszky Katalin Önkormányzati Zeneiskola igazgató

21./ Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladatként történő ellátásáról
(7.sz. anyag) 412/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott: Beleznai Enikő ESZEI igazgató

22./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadásáról
(55.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza Fóti Településszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

23./ Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása
(419/2012.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza Fóti Településszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

24./ A Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések
(38.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza Fóti Településszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

25./ Döntés Fót, Dózsa György utca közterületen álló felhagyott piactér szerkezetének bontásáról
(28.sz. anyag) 389/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza Fóti Településszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

26./ Döntés a Somlyó-tó melletti tábor (Fót, 291/1 hrsz.-ú ingatlan) szociális blokkjának bontása ügyében
(27.sz. anyag) 404/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza Fóti Településszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

27./ Döntés a Fót, Hargita u. 36. sz., és a Fót, Szent Benedek u. 15. sz. alatti ingatlanok telekhatárainak kiméréséről
(12.sz. anyag) 384/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

28./ Döntés a Márton József Fót 0272/65, 0206/17, 0204/105 hrsz.-ú ingatlanainak megvételéről
(13.sz. anyag) 387/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

29./ Döntés Bálint István Fót, 074/91 hrsz.-ú ingatlanának megvételéről
(14.sz. anyag) 388/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

30./ Döntés Juhász Sándor, Juhász Sándorné Fót, 463/5 hrsz-ú ingatlanának cseréjéről
(22.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

31./ Döntés Hidasi Gyula részletfizetési kérelme ügyében
(11.sz. anyag) 414/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

32./ Döntés Sebestyén Ágnes egyéni vállalkozó kérelme Fót városnév felvétele, illetve használata tárgyában
(21.sz. anyag) 398/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB
Javasolt meghívott:

33./ Döntés a fóti 0176/1 hrsz.-ú „kivett út" megjelölésű földrészlet felújítását követően az önkormányzat részére történő térítés nélküli átadásáról szóló szerződés módosításáról
(17.sz. anyag) 405/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

34./ Döntés a Fót, Kossuth L. u. 38. sz. alatti (volt Pizzéria) ingatlan épületének hasznosítása tárgyában
(16.sz. anyag) 408/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

35./ Beszámoló az önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól
(25.sz. anyag) 406/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott:

36./ Döntés két Fótról szóló kézirat nyomdai előkészítésének és kiadásának finanszírozásáról
(34.sz. anyag) 407/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott: Szabó Lászlóné városi könyvtárvezető

37./ Döntés pályázati kiírásról Fót Város honlapjának üzemeltetése tárgyában
(23.sz. anyag) 392/2012.
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott:

38./ Döntés a Tűz-és munkavédelmi feladatok ellátására kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel való megszüntetéséről
(4.sz. anyag) 424/2012.
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

39./ Döntés a Magyar Telekom Nyrt. – mint a Westel Mobil Távközlési Rt. jogutódja – Ft 4 kódjelű, Dózsa Gy. 12-14. sz. alatti állomására vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása tárgyában
(15.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

40./ Döntés a Vodafone Magyarország Zrt. 1999. június 24-i, Fót 2599/41-es önkormányzat tulajdonú ingatlanon lévő bázisállomás bérleti szerződés módosítása tárgyában
(29.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

41./ Döntés a Fót, Eötvös u. 2. sz. alatti új háziorvosi rendelő kivitelezési közbeszerzési eljárásának megindításáról
(5.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB,
Javasolt meghívott:

42./ Döntés a Goldfa Bt. bérleti szerződésének módosítása tárgyában a bérleti díj vonatkozásában
(44.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

43./ Döntés a Fót, Szent Benedek u. 15. sz. alatti Egészségügyi Központban működő egészségügyi vállalkozások működési hozzájárulás költségeinek módosításáról az Audiológia (Yarus Trade Kft.) bevonásával, valamint a Yarus Trade Kft. bérleti szerződés-tervezet elfogadása
(45.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott: ESZEI, Audiológia

44./ Tájékoztató a belterületi földutakról az 585/2012. (XII.19. KT határozat szerint
(31.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

45./ Döntés a Fót Város Közigazgatási területén a csapadékvíz elvezető rendszer felújításának ütemterve tárgyában
(32.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott: TURA-TERV Mérnökiroda Kft.

46./ Döntés a Fót, Dózsa Gy. u. 9. sz. 1. sz. alatti társasházi lakás vizesedésének megszüntetése tárgyában
(33.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

47./ Felhatalmazás Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására
(39.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott:

48./ Döntés a Rákosmenti Mezei Őrszolgálathoz történő csatlakozásról
(41.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott: Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

49./ Az Egyesített Szociális, Egészségügyi és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása, a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet, továbbá a Fáy András Óvoda Alapító Okiratának elfogadása
(49.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők

50./ Fót Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti vagyonhasználati szerződés megkötése
(50.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott: Eich László tankerület igazgató

51./ A Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium működtetése, valamint a köznevelési intézmények átadás-átvételéről szóló megállapodás módosítása, továbbá a Vagyonkezelési Szerződés megkötése
(51.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott: Eich László tankerület igazgató

52./ Döntés a települési folyékony hulladékkezelés közszolgáltatási feladatok ellátására kiírandó pályázatról
(52.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

53./ Döntés Fót Város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati javaslatok tárgyában hozott 114/2012. (III.21.) számú KT határozat módosításáról
(53.sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PFB elnök
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

54./ Döntés a Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése pályázatában résztvevő kivitelezői feladatok ellátásáról, a beruházás forrásösszetételének módosításáról
(59.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

55./ Döntés a Fót, „Barackos" területének út- és közművesítése miatt történő területrendezésről
(60.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott: Schuszter József

56./ Egyebek

ZÁRT ülés.

57./ Döntés Bokor Erzsébet fóti lakos kártérítési kérelmében
(18.sz. anyag) 396/2012.
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott:

58./ Döntés Tóth Imre Tamás Fót, Ady E. u. 19/1. sz. alatti szolgálati lakás bérlője részletfizetési kérelmének tárgyában
(35.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB
Javasolt meghívott: Tóth Imre Tamás

59./ Éberlein Tamás Dániel utazási költségtérítése
(46.sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester
Tárgyalja: JÜSZB, PFB, EEB
Javasolt meghívott: Éberlein Melinda

60./ Egyebek

Kelt: Fót, 2013. január hó 18. napján

Cselőtei Erzsébet
polgármester