Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 20-án 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére. Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház Nagyterem.

Napirend előtt:
a) Napirend előtti felszólalások, kérdés, interpelláció
b) Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti események
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
NYÍLT ülés:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(129. sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott: —
2./ .../2013. (III.20.) önkormányzati rendelet megalkotása az önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
(131. sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott: —
3./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 7/2011. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(132. sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott: —

4./ Rendeletalkotás a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
(korábban kiküldött 87. sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: EEB, PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott: —
5./ Beszámoló Fót Város ESZEI 2012. évi szakmai munkájáról, valamint döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2012. évi ellátásáról készült átfogó értékelés jóváhagyásáról
(122.sz. anyag)
Előterjesztő: Gráf Mihály EEB elnök
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott: Beleznai Enikő ESZEI igazgatója

6./ Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők által, a szolgáltatás részbeni vagy egészben történő megtérítéséről
(123.sz. anyag)
Előterjesztő: Gráf Mihály EEB elnök
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott: Beleznai Enikő ESZEI igazgatója
Kéméndiné Gál Csilla igazgató helyettes
Urbán Jánosné Területi Gondozási Központ vezetője

7./ Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervének elfogadása
(később kiküldendő 92/A.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB,EEB
Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza ügyvezető
8./ Döntés az önkormányzat költségvetési számla szerződésének meghosszabbításáról
(139.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

9./ Döntés Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
(127.sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:

10./ Fót Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása
(135.sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott: Dobsa Sándor

11./ Döntés az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról
(136.sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

12./ Döntés kárpátaljai diákok fóti látogatásának támogatásáról
(113.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:
13./ Döntés a Fót Város Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött használati szerződés módosításról
(120sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:
14./ Döntés az Apponyi Franciska Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör pályázati kiírásának ügyében
(133.sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:

15./ Döntés a „Fót Város közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási feladatok ellátása a 2013. április 1. – 2015. december 31. közötti időszakra" tárgyú pályázatról
(115.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:
16./ Beszámoló a 2012. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Környezetvédelmi keret sorának felhasználásáról
(111.sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott: —
17./ Döntés a Rákosmenti Mezei Őrszolgálathoz történő csatlakozásról
(41-B.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

18./ Döntés a Fót 1559/14-22 hrsz. alatti területeken lévő erdőrészlettel kapcsolatos erdőgazdálkodói feladatok ellátásáról
(118.sz. anyag)
Előterjesztő: Baros Sándor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott: Pilisi Parkerdő Zrt.
19./ Döntés a Fót 50C erdőrészletben végzendő feladatokról
(62/A..sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

20./ Döntés Varga Gyuláné és Szeles Jánosné Fót 246/23 helyrajzi számú ingatlanának megvételéről
(119.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:
21./ Döntés a Fót, Kossuth Lajos u. 38. szám alatti (volt Pizzéria) ingatlan épületének hasznosítása tárgyában
(16-A.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:
22./ Döntés az utcanév táblák pótlásának II. üteméről
(124.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:
23./ Döntés Fót Géza fejedelem és Baross utcák út és csapadékvíz elvezetés tervezése tárgyában
(121.sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

24./ Fót, Ferenczy István utca gyalogos átkelőhely létesítése
(134.sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:

25./ Stratégiai Zajtérképre épülő Intézkedési terv felülvizsgálata
(137.sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

26./ Fót történelmi városközpont belső városmagjának kialakítása, szabályozási irányelvei, a MŰ-HELY Zrt. által készítendő részletes szabályozási terv számára.
(142.sz. anyag)
Előterjesztő: Prof. Dr. Müller Ferenc főépítész
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

27./ Döntés az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának férőhely bővítése című KMOP-4.6.1-11-2012-0013 azonosító számú pályázat tárgyában kivitelezési közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról
(143.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB
Javasolt meghívott:

28./ Egyebek

ZÁRT ülés:
29./ Döntés Hidasi Gyula (Fót, Zöldmező u. 4.) lakáshasználati jogviszonyának rendezése és részletfizetési kérelme ügyében
(93/A.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB

30./ Működési hozzájárulás igénylése Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Újpest Önkormányzata részéről a bejáró fóti gyermekek után
(140.sz. anyag)
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott:

31./ Egyebek

Kelt: Fót, 2013. március 14.

Cselőtei Erzsébet
polgármester