Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az április 17-i rendes ülésén új szociális rendeletet alkotott, amely 2013. május 1. naptól lép hatályba.

A 16/2013. számú önkormányzati rendelet, amely a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szól, egységes szerkezetben megtekinthető Fót Város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.fot.hu), valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodájában. A kérelmek formanyomtatványai a honlapról letölthetők, illetve az ügyfélszolgálati irodában rendelkezésre állnak.

Változott a támogatások kifizetési módja: A 2013. május 1. után benyújtott kérelmek esetében az ellátások kifizetése folyószámla utalással, vagy postai úton fog történni. Házipénztárban csak rendkívüli esetben lehet a támogatásokat felvenni.

Chrobák Zoltáné dr. jegyző