Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) egy fordulós nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában álló 2151 Fót, Bokor u. 8. fszt. 4. szám alatti, a fóti ingatlan-nyilvántartásba 3014 hrsz. alatt felvett ingatlanban található 52 m2 alapterületű lakás bérbeadására.

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) pályázatot hirdet a 2151 Fót, Bokor u. 8. fsz.4. szám alatti, a fóti ingatlan-nyilvántartásba 3014 hrsz. alatt felvett 52 m2 alapterületű lakásingatlanok pályázat útján történő bérbeadására.

- A bérbeadási ár kiinduló összege: 31.200,- Ft/hó, azaz (Harmincegyezer Forint/hó) összesen .
- Művelési ága: kivett, lakóház és udvar (3014 hrsz)
- Az ajánlatkérő számára összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő, érvényes pályázatot nyújtó pályázó lesz az eljárás nyertese.
- A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
o Magasabb bérleti díjat ajánló
o ha a pályázó nem rendelkezik ingatlan feletti haszonélvezeti joggal
- A nyertes pályázó köteles a szerződéskötéssel egyidejűleg a 3 havi nettó bérleti díjnak megfelelő összegű foglaló megfizetésére. A pályázatokat a pályázók aláírásával kell benyújtani.
- A pályázatokat írásban, három példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt.
- A pályázatokat zárt borítékban, 2013. június 14. napjáig 9.00 óráig kérjük eljuttatni a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)
- A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a fóti ingatlan-nyilvántartásban 3014 hrsz. alatt felvett, Fót, Bokor u. 8. fsz. 4. szám alatti lakóingatlan 52 m2 bérletére. ".
- A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételének, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, címét, együttlakók számát, adatait,
b) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról,
c) nyilatkozatot arról, hogy az általa ajánlott bérleti díjat, illetve a kapcsolódó külön szolgáltatások díját teljesíteni tudja.
d) igazolás, hogy a foglaló összege rendelkezésére áll

A pályázatok elbírálásának helye:
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme (2151 Fót, Vörösmarty tér 1)

A pályázatok elbírálásának időpontja:
2013.június 14. 9 óra 10 perc
- A pályázatokat bizalmasan kezeljük!

A pályázókat 2013. június 18. napjáig írásban értesítjük.

Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személyek:
- Szántóné János Ildikó városfejlesztési és –üzemeltetési osztályvezető, Bódi Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző, Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Tel: 06-27/535-365 / 131-es mellék.

Az ingatlan megtekintésének időpontjai:
2013. június 12. valamint 2013 június 13. Megtekintésre bejelentkezni Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztály/Vagyongazdálkodási Csoportjánál lehet telefonon: 06-27/535-396/131 mell.

A pályázatok elbírálását követően a bérleti szerződést a bérlő köteles 15 munkanapon belül megkötni. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a bérleti jogot elveszti és arra Fót Város Önkormányzata jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően bérleti szerződést kötni. A foglaló valamint az első tárgyhavi bérleti díj megfizetése a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes.

Az ingatlan átadása:
A pályázatok elbírálását követően, a bérleti szerződés megkötése és a bérleti díj és foglaló megfizetése után a bérleti szerződésben meghatározott időpontban.

Cselőtei Erzsébet polgármester