Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 22-én 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.
Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

Napirend előtt:

a) Napirend előtti felszólalások, kérdés, interpelláció

b) Alpolgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Bartos Sándor alpolgármester

NYÍLT ülés:

1./ Döntés a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 25/2003. (X.15.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

(382/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB

Javasolt meghívott: Fótszippi Kft.

2./ Rendeletalkotás a munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról szóló, 11/1996. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

(388/A. sz. anyag )

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

Szent-Iványi Géza ügyvezető

3./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének stabilitására készített intézkedési terv elfogadásáról

(18. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB

Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza ügyvezető

Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

Lay Csaba FB elnök

4./ A Medicus Lánc Bt-vel kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása

(17. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: EEB, JÜSZB

Javasolt meghívott: Kővágó Kálmán

5./ Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Fóti SE és a Kisalagi SC részére, a Magyar Labdarugó Szövetség által kiírt TAO- pályázat keretében elvégzendő fejlesztésekhez

(14. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JÜSZB

Javasolt meghívott: Gáspár Zénó a Fóti SE elnöke

Szebeni Ferenc a Kisalag SC elnöke

6./ Döntés „Aprófalva” Óvodás Lakóiért Alapítvány székhelyének – változás bejelentés miatt –Fót, Bölcsőde u. 2. sz. alá történő bejegyzéséről

(19. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB

Javasolt meghívott: Nyúkáné Patkó Rita „Aprófalva” Alapítvány elnöke

7./ Kiemelt városi Rendezvények 2014 évben

(9. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB

Javasolt meghívott: Bicskei Éva intézményvezető

8./ Javaslat Fót város komplex közbiztonsági-és bűnmegelőzési programjának megalkotására és önálló, fiataloknak szóló kriminálprevenciós kezdeményezés elindítására

(375/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Földi Pál képviselő

Tárgyalja: JÜSZB, EEB

Javasolt meghívott:

9./ Javaslat a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett álláshelyeinek emelésére

(16. sz. anyag)

Előterjesztő: Merkwart Krisztián képviselő

Tárgyalja: JÜSZB, EEB, PFB

Javasolt meghívott:

10./ Beszámoló a helyi adókintlévőségek behajtása érdekében megtett intézkedésekről

(7. sz. anyag)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Tárgyalja: PFB, JÜSZB

Javasolt meghívott:

11./ A Fóti Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

(8.sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB

Javasolt meghívott:

12./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(11. sz. anyag)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB

Javasolt meghívott:

13./ Döntés az Egyesített Szociális, Egészségügyi Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör pályázati kiírásának ügyében

(12. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB

Javasolt meghívott:

14./ Döntés nyári napközis tábor megszervezéséről

(13. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB

Javasolt meghívott:

15./ Fót 2014 évben megvalósítandó új típusú közfoglalkoztatási programjának kidolgozása és elfogadása

(15. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JÜSZB

Javasolt meghívott:

 

16./ Egyebek

 

ZÁRT ülés:

17./ Döntés Tóth Ferencné Fót, Szabó Dezső u. 78/1. hrsz. alatti földrészlet tekintetében tett vásárlási szándékáról

(6.sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JÜSZB

Javasolt meghívott:

18./ Döntés Szűcs Péter Fót, 5586/13 hrsz. alatti földrészlet tekintetében tett vásárlási szándékáról

(20. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB

 

Kelt: Fót, 2014. január 17.

 

Pozderka Gábor

alpolgármester