Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 5-én (szerda) 17.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

Nyílt ülés:


1./ Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
(22/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, EEB, JÜSZB
Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló, önkormányzati intézmények vezetői

2./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2008 (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról a Jogi ügyrendi és Szociális Bizottság észrevételei alapulvételével
(21/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, EEB, JÜSZB
Javasolt meghívott: -

3./ Döntés a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 25/2003. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
(382/b/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: PFB, JÜSZB, EEB
Javasolt meghívott: FÓTSZIPPI Kft.

Kelt: Fót, 2014. február 3.


Pozderka Gábor
alpolgármester