Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 19-én 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fáy András Általános Iskola Olvasó-termében

Napirend előtt:

a) Napirend előtti felszólalások, kérdés, interpelláció

b) Alpolgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Bartos Sándor alpolgármester

 

NYÍLT ülés:

1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

(66. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

2./ Döntés a települési környezet védelméről szóló 25/1999. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

(53. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Zöld Híd Régió Kft.

 

3./ Beszámoló Fót Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzéseiről

(65. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dobsa Sándor

 

4./ Döntés Fót Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

(63. sz. anyag)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dobsa Sándor

 

5./ Döntés a „Fót, Vörösmarty tér 3. sz. alatti Művelődési Ház felújítása, bővítése és akadálymentesítése (átalányáras vállalkozási szerződés) #2” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesére vonatkozóan

(69. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dobsa Sándor

 

6./ Döntés a Fót, Vörösmarty tér 3. sz. alatti Művelődési Ház felújítása, bővítése és akadálymentesítése tárgyában felmerülő egyéb feladatokról és a hozzá kapcsolódó döntésekről

(75. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

7./ Döntés „ Fót Város Egyesített Szociális Egészségügyi Intézmény épületének átalakítása és tetőtér beépítése” tárgyában kivitelezési közbeszerzési eljárás megindításáról és a hozzá kapcsolódó döntésekről

(74. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dobsa Sándor

Németh József tervező

 

8./ Döntés Fót Város Önkormányzat, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet, továbbá a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére történő vezetékes földgázvásárlás tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásban résztvevő szakértői munkáról

(64. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

9./ Döntés a TÁMOP-1.1.1-12/1 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekben való részvétel tárgyában

(58. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

10./ Döntés a „Fót, Géza fejedelem utca és a Baross Gábor utca kiépítése (átalányáras vállalkozási szerződés )” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról és a hozzá kapcsolódó döntésekről

(77. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dobsa Sándor

 

11./ Döntés a Fót Dózsa Gy. úti közúti csomópont fejlesztése tárgyában

(78. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

12./ A 2014/2015-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok száma, valamint az intézményekben a beiratkozás időpontjának meghatározása

(56. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Apponyi Franciska Óvoda vezetője

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde vezetője

 

13./ Önkormányzati fenntartású bölcsőde nyári nyitvatartásának meghatározása

(71. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Nyéki Lászlóné intézményvezető

 

14./ Döntés a Fóti Suli-olimpia támogatásáról

(70. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

15./ Döntés a Fót, 1559/18 hrsz. területen lévő balesetveszélyes fák kivágásáról

(59. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB

Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza ügyvezető

 

16./ Beszámoló a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás 2013. évben történt ellátásáról

(52. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB

Javasolt meghívott:

 

17./ Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet Környezetvédelmi keret sorának felhasználásáról

(54. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB

Javasolt meghívott:

 

18./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(67. sz. anyag)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

19./ Döntés az Egyesített Szociális, Egészségügyi Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör pályázati kiírásának ügyében

(12/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

20./ Döntés együttműködési megállapodás kötéséről a Fóti Városszépítő Egyesülettel a „Legszebb konyhakertek” program kapcsán

(60. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

21./ Döntés a helyi termelői piacot kiszolgáló épület, továbbá a felépítmények, árusító standok, pihenésre szolgáló kerti bútorok, a standok megközelítését szolgáló és az azt körülvevő díszburkolatok, parkoló kialakítás, valamint a létesítéshez szükséges közművek tervezésére vonatkozó ajánlattételi felhívásról

(később küldendő 72. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

22./ Döntés a Fót, Vörösmarty tér 1. sz. alatti ún. Kopeczky ingatlan takarítási munkálatainak tárgyában

(61. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB,JEB

Javasolt meghívott:

 

23./ Adótartozással rendelkezők listájának nyilvánosságra hozatala

(62. sz. anyag)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

24./ Támogatási szerződés a Fóti Evangélikus Egyházközség épületének energetikai korszerűsítésére

(68. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

25./ Döntés a fóti helyi közutak közlekedési rendjének felülvizsgálata, változtatása tárgyában

(76. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PFB elnök

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

26./ Döntés a helyi termelői piac létesítésével kapcsolatos 1129/10 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról

(79. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

27./ Egyebek

 

ZÁRT ülés:

28./ Méltányosságból megállapítható étkezési térítési díj kérelem ügyek

(57. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

18.00 órakor Nyílt ülés:

 

1. Tájékoztató a 2014. évi megismételt időközi önkormányzati választás végleges eredményéről

Tájékoztatót megtartja: Persa Ernő, a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

2. A megbízólevelek ünnepélyes átadása

Átadja: Persa Ernő, a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

3. Fót Város Önkormányzat polgármesterének eskütétele

Az esküt kiveszi: Persa Ernő, a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

4. Bartos Sándor polgármester programjának ismertetése

 

5. Fót Város Önkormányzat megválasztott képviselőjének eskütétele

Az esküt kiveszi: Bartos Sándor polgármester

 

6. Polgármester illetményének, és költségtérítésének megállapítása

(80. sz. anyag)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

 

7. Alpolgármesterek választása, eskütétel, és juttatásaik megállapítása

(81. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

8. Döntés bizottsági tag megválasztásáról

(82. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

Fogadás

 

Kelt: Fót, 2014. március 17.

 

Pozderka Gábor

alpolgármester