Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 16-án 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére. Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

Napirend előtt:

a) Napirend előtti felszólalások, kérdés, interpelláció

b) Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

NYÍLT ülés:

1./ Külső bizottsági tagok eskütétele

 

2./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(104. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

3./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról.

(107. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

4./ Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Fót Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

(86. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

Juhászné Hamala Katalin GESZ igazgató

Szalkay István belső ellenőrzési vezető

Szabó Krisztina belső ellenőrzési vezető

 

5./ Döntés az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának férőhelybővítése című, KMOP-4.6.1-11-2012-0013 azonosító számú projekt tárgyában a könyvvizsgálói feladatok ellátásáról

(87. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

 

6./ Döntés a Fót, Somlyó tó és környékének hasznosítása – kerítés kivitelezés - tárgyában

(95. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetője

 

7./ Döntés a Fót, Vörösmarty úti (Hrsz.:900/2) Ravatalozó átalakításához szükséges tervdokumentáció elkészítéséről

(94. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetője

Czégány Sándor tervező

 

8./ Döntés az Egyesített Szociális Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, továbbá a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, valamint a Területi Gondozási Központ szakmai programjának elfogadásáról

(91. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Gál Csilla ESZEI vezető-helyettes,

Dudás Katalin Családsegítő Szolgálat szakmai vezetője,

Urbán Jánosné Területi Gondozási Központ vezetője

 

9./ Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2013. évi szakmai munkájáról, valamint döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2013. évi ellátásáról készült átfogó értékelés jóváhagyásáról

(90. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Gál Csilla ESZEI vezető-helyettes,

Dudás Katalin Családsegítő Szolgálat szakmai vezetője,

Urbán Jánosné Területi Gondozási Központ vezetője

 

10./ Döntés „Fót Város Egyesített Szociális Egészségügyi Intézmény épületének átalakítása és tetőtér beépítése” tárgyában kivitelezési közbeszerzési eljárásának megindításáról

(74/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dobsa Sándor

Németh József tervező

 

11./ Döntés Fót Város Önkormányzat, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet, továbbá a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére történő vezetékes földgáz-vásárlás tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról

(98. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dobsa Sándor

Construc Team Kft.

 

12./ Döntés Nagy Erzsébet Fót, 0189/6 hrsz.-ú ingatlanának megvásárlásáról

(93. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Nagy Erzsébet

 

13./ Döntés Csikós Balázsné Fót, 020/83 hrsz.-ú ingatlanának megvásárlásáról

(92. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Csikós Balázsné

 

14./ Döntés Hasitz Györgyné Fót, 5681 hrsz.-ú ingatlanának megvételre történő felajánlásáról

(96. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Hasitz Györgyné

 

15./ Döntés dr. Girhiny Jánosné Fót, Szeberényi utca 6. sz. alatti ingatlanának megvételéről

(103. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: dr. Girhiny Jánosné

 

16./ Döntés közigazgatási perben beavatkozó félként történő részvételről

(88. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: JEB

Javasolt meghívott:

 

17./ Döntés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással megkötött Társulási megállapodás felülvizsgálatáról

(89. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: JEB

Javasolt meghívott:

 

18./ Döntés a Fót, Szent Benedek utca 15. sz. alatti Egészségügyi Központ (gyógyszertári és fogászati rendelő tömb) felújításáról

(97. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

19./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(100. sz. anyag)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

20./ Döntés a BATrT-al kapcsolatos hatósági eljárás számára szükséges tervezési szerződés elkészítéséről

(101. sz. anyag)

Előterjesztő: Prof. Dr. Müller Ferenc főépítész

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

21./ Döntés Fót, Vörösmarty tér 5. sz. alatti, 1124/2 hrsz.-ú, valamint az 1124/3. hrsz.-ú ingatlanokról

(102. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

22./ Döntés kulturális és sport pályázat kiírásáról

(105. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

23./ Döntés a Fót, Géza fejedelem utca és Baross Gábor utca útépítésének és csapadékvíz elvezetésének kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról

(77/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

24./ Döntés az Állami fenntartású köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése tárgyában

(72. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

25./ Döntés térfigyelő kamerarendszer kiépítése és bővítése tárgyú pályázaton való részvételről

(108. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Novák Gábor Zsolt alezredes

 

26./ Döntés az utcanév táblák pótlásának III. üteméről

(109. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

27./ Döntés a fóti közkutak megtartása, mérősítése tárgyában

(110. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

28./ Döntés a Fóti önkormányzati intézmények megközelítésének fejlesztése tárgyában

(111. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

29./ Alpolgármesterek választása, eskütétel, és juttatásaik megállapítása

(korábban kiküldött 81. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

30./ Döntés bizottsági tag megválasztásáról

(korábban kiküldött 82. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

31./ Egyebek

 

ZÁRT ülés:

32./ Döntés az önkormányzat megbízott jogi képviselője szerződéséről

(106. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dr. Nagy Attila ügyvéd

 

Kelt: Fót, 2014. április 11.

 

Bartos Sándor

polgármester