Felhívjuk az iparűzési adóbevallásra kötelezett adózók figyelmét, hogy a 2013. évi iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje: 2014. június 2. Az adóbevallást kitöltve az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani, és a különbözetként fizetendő adót a fenti időpontig kell megfizetni a Fót Város Önkormányzat 11784009-15731096-03540000 számú iparűzési adó számlájára. Az adóbevallás fenti határidőn túl történő benyújtása esetén az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdés b) pontja alapján a kötelezettség késedelmes teljesítéséért mulasztási bírságot kell megállapítani. Az adóbevallási csomag szükség esetén a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal adóhatóságánál és az ügyfélszolgálaton beszerezhető, illetve letölthető a www.fot.hu honlapról. Az adózással kapcsolatosan felmerülő kérdésekben az önkormányzati adóhatóság készséggel ad tájékoztatást hivatalos ügyfélfogadási időben személyesen, illetve telefonon a 27/535-365/129, 130 telefonszámon.

Chrobák Zoltánné dr

jegyző