A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a legalább 100.000 Ft adóhátralékkal rendelkezők listáját az önkormányzat újságában, honlapján és hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza.

ÉRTESÍTŐ:

Az érintett adózók névre szóló tértivevényes értesítőt kapnak a hátralékukról és a lista közzétételének tervezett időpontjáról, amely várhatóan a kézbesítést követő 60. nap lesz.

MIT TARTALMAZ AZ ÉRTESÍTŐ:

Az értesítő tartalmazza, a 2014. március 31-ig keletkezett helyi adó és gépjárműadó hátralékot. Nem tartalmazza a 90 napnál rövidebb ideje fennálló tartozásokat és az esetleges késedelmi pótlék, bírság összegeket.

ÁT NEM VETT ÉRTESÍTŐ:

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 124. §. (1) és (2) bekezdései alapján az adózó vagy képviselője az adóhatósághoz bejelentett címére feladott adóhatósági iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a küldemény az adóhatósághoz a kézbesítés eredménytelensége miatt érkezik vissza, vagy a postai kézbesítés második megkísérlését követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, ha az adóhatósági iratot a posta a rá vonatkozó szabályoknak megfelelően „nem kereste” jelzéssel küldte vissza az adóhatóságnak. Az adóhatósági iratot a személyes átadás megkísérlésének napján akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha az adózó vagy az irat átvételére jogosult meghatalmazottja az átvételt megtagadta.

ADÓHATÓSÁGGAL TÖRTÉNŐ EGYEZTETÉS:

Az értesítőben tapasztalt eltérés esetén vagy az adótartozással kapcsolatos egyedi esetekben személyesen vagy telefonon forduljanak bizalommal az adóhatóság ügyintézői felé.

 

Chrobák Zoltánné dr.

jegyző