Felhívás a szőlő aranyszínű sárgasága fitoplazma zárlati kórokozó megtelepedésének és elterjedésének megakadályozása érdekében!

 

Az elmúlt évben Magyarország területén is megjelent a szőlő egyik legveszélyesebb karantén kórokozója a szőlő aranyszínű sárgaságot okozó Grapevine flavescens dorée (FD) fitoplazma. (2013. augusztusában Zala megyében, nem sokkal később Badacsonyban is azonosították a kórokozót.) A beteg tőkék terméshozama 20-50 %-al csökkenhet, termésük értéktelen minőségűvé válik. A beteg növények száma évente megtízszereződhet. A fertőzött tőkék leromlanak, és néhány év alatt kipusztulnak.
A betegség elleni eredményes védekezés kizárólagos módja, hogy telepítéskor hatóságilag ellenőrzött, minőségtanúsított szaporítóanyag kerüljön ültetésre és a kórokozót terjesztő legfontosabb vektor, az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni hatásos védelem.
A kabóca ma már az ország legtöbb megyéjében jelen van, leginkább elhanyagolt, nem megfelelően ápolt szőlőkben szaporodik fel. Ezért fontos a szőlőállományok megfelelő karbantartása, művelése, a nem gondozott szőlő ültetvények felszámolása.

Legfontosabb teendők ültetvényben:
• a metszéssel eltávolított fás részek elégetése legkésőbb a nyugalmi időszak végéig,
• rügyfakadáshoz közeli időben az áttelelő tojások számát olajos lemosó szerekkel lehet gyéríteni,
• vegetációban májustól a kabóca lárvái és imágói ellen rendszeres rovarölő szeres kezeléseket kell végezni hatásos hatóanyagok (pl. abamektin, spinozad, alfametrin, cipermetrin, deltametrin, eszfenvalerát, lambda-cihalotrin, tau- fluvalinát, acetamiprid, tiametoxám, klórpirifosz, klórpirifosz-metil, metomil) előírásos felhasználásával.
A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma megtelepedésének és elterjedésének megakadályozása érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága felhívja minden érintett figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § alapján a termelő, illetve a földhasználó köteles a károsítok ellen védekezi, különösen, ha azok mások növénytermesztési, növényvédelmi biztonságát veszélyeztetik.

A zárlati károsító megtelepedésének és elterjedésének megakadályozása érdekében Igazgatóság rendszeresen ellenőrzi a földhasználatot, ha nem megfelelően rendben tartott szőlőültetvényt talál, jogszabályban rögzített hatósági eljárásokat kezdeményez.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet, hogy a termelő, illetve a földhasználó köteles a zárlati károsítókat elpusztítani, azok behurcolását és terjedésüket megakadályozni, az általuk okozott fertőzést vagy annak gyanúját haladéktalanul a növényvédelmi hatóságnak bejelenteni:

Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága,
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor út 3.; pest-nti@nebih.gov.hu: tel.: 06 28 512-440.