Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 21-én 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére. Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

Napirend előtt:
a) Napirend előtti felszólalások, kérdés, interpelláció
b) Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester


NYÍLT ülés:
1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (II.28.) önk. rendelet I.sz. módosításáról
(131. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló, Önkormányzati intézmények


2./ Rendeletalkotás az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról
(133. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott:


3./ A Dunakeszi Rendőrkapitányság, a Fót Rendőrőrs és a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 2013. évi munkáját értékelő beszámoló elfogadása
(114. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: Tóth Csaba, Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetője,Novák Gábor Zsolt, Fót Rendőrőrs parancsnoka,Acél Sándor, Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület elnöke


4./ Döntés az Egyesített Szociális Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, továbbá a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, valamint a Területi Gondozási Központ szakmai programjának elfogadásáról
(91/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: Gál Csilla ESZEI vezető-helyettes,Dudás Katalin Családsegítő Szolgálat szakmai vezetője,Urbán Jánosné Területi Gondozási Központ vezetője


5./ Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2013. évi szakmai munkájáról, valamint döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2013. évi ellátásáról készült átfogó értékelés jóváhagyásáról
(korábban kiküldött anyag 90. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: Gál Csilla ESZEI vezető-helyettes,Dudás Katalin Családsegítő Szolgálat szakmai vezetője,Urbán Jánosné Területi Gondozási Központ vezetője


6./ Beszámoló a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde munkájáról
(126. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: Nyéki Lászlóné


7./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója elfogadásáról
(korábban kiküldött 237/2013.sz. anyag)
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: Triász –Audit Kft.


8./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója elfogadásáról
(132. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: Triász –Audit Kft.


9./ Döntés Fót, Géza fejedelem utcai csapadékvíz elvezető árok karbantartására és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötése tárgyában
(137. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza ügyvezető


10./ Beszámoló a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
(129. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: Bertók István elnök


11./ Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2013. évi szakmai beszámolója elfogadásáról
(130. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: Bicskei Éva intézményvezető


12./ Fót Város Önkormányzatának 2013. évi közfoglalkoztatásról szóló beszámoló elfogadása
(128. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott:


13./ Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről
(135. sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott:


14./ Döntés a Vác ÁFÉSZ tulajdonát képező Fót, 1124/2, 1124/3 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról
(102/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: Szigetvári Ferencné


15./ Támogatási szerződés a Fóti Római Katolikus Egyházközség épülete (műemléktemplom) akadálymentesítésére
(121. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: Sebők Sándor plébános


16./ Döntés Pozsgai Józsefné Fót, 0114/24 hrsz.-ú ingatlanának megvételre történő felajánlásáról
(123. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: dr. Szilágy Mónika ügyvéd


17./ Döntés Dr. Girhiny Jánosné Fót, Szeberényi u. 6. sz. alatti ingatlanának megvételéről
(103/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: Girhiny Jánosné


18./ Döntés a helyi termelői piac létesítésével kapcsolatos 1129/7 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról
(127. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: ingatlan tulajdonosok


19./ Döntés a Fóti Cselényi József Népdalkör és Winczheim Tibor író támogatásáról
(136. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: Tóth Andrásné


20./ Döntés a Fóti Sport Egyesület és a Kisalag Sport Club MLSZ pályázati önrész biztosításáról
(125. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: Csortos Imre pályázatíró


21./ Döntés Fót, 0203/1 hrsz.-ú osztatlan közös tulajdonban lévő erdő megosztásáról
(23/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: Forgács István,Sziráki Sándor,Kökényné Nyuka Ágnes


22./ Döntés az önkormányzati tulajdonú Fót, 5588 hrsz.-ú, természetben a Fót, volt Barackos területén található erdős területre történő méhkaptárok kihelyezése tárgyában
(122. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: Kozák András


23./ A Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium intézményvezetői pályázatának véleményezése
(124. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott: KLIK Dunakeszi Tankerület


24./ Döntés Fót Város Önkormányzat é a Fóti KÖH, a Fóti GESZ, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. továbbá a Fótliget - Lakópark Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő villamos áram, továbbá közvilágítás hálózat villamos energia ellátása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásban résztvevő szakértői munkáról
(120. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott:


25./ Döntés az FKF Zrt-vel kötendő Vállalkozási Szerződésről
(119. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott:


26./ Döntés a Fót, Kossuth L. u. 38. sz. alatti (volt Pizzéria) ingatlan épületének hasznosítása tárgyában
(31/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott:


27./ Döntés a Képviselő-testület 152/2014. (III.19.) KT határozatának visszavonásáról
(75/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott:


28./ Döntés a Fót, Bokor u. 8. sz. alatt található bérlakások gépészeti rendszereinek felújítására (fűtés, víz-csatorna, géz) gépész kiviteli tervet készítetése tárgyában
(30/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott:


29./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(134. sz. anyag)
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott:


30./ Fót „Barackos” telekcsere
(29/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott:


31./ „Barackos” telekalakítás
(138. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: PFB, JEB
Javasolt meghívott:


32./ Egyebek


ZÁRT ülés:
33./ Döntés méltányossági ápolási díj ügyében érkezett fellebbezés elbírálásáról
(118. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: JEB
Javasolt meghívott:


34./ Döntés szemétszállítási díj ügyében érkezett fellebbezés elbírálásáról
(117. sz. anyag)
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester
Tárgyalja: JEB
Javasolt meghívott:

Az előterjesztések közvetlen eléréséhez kattintson erre a feliratra!

Kelt: Fót, 2014. május 14.
Bartos Sándor

polgármester