Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 18-án 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.
Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

 

Napirend előtt:

a) Napirend előtti felszólalások, kérdés, interpelláció

b) Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

NYÍLT ülés:

1./ Döntés Fót Város Önkormányzat, a Fóti KÖH, a Fóti GESZ, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. továbbá a Fótliget - Lakópark Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő villamos áram, továbbá közvilágítás hálózat villamos energia ellátása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról és árlejtés szoftver aukcióra történő igénybevételéről

(159. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: JEB, PFB,

Javasolt meghívott: Dobsa Bt.- Dobsa Sándor

ConstrucTeam Kft. – Szigetvári Gergely, Szigetvári Csaba

 

2./ Fót Város Önkormányzata és Csomád Község Önkormányzata között a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szól megállapodás felülvizsgálata

(144. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

 

3./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde vezetői (magasabb vezető) pályázati kiírásának ügyében

(161. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Nyéki Lászlóné intézményvezető

 

4./ Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2013. évi helyzetéről

(153. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Orvosok

 

5./ Döntés a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat szakmai programjának elfogadásáról

(91/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Gál Csilla ESZEI vezető-helyettes

Dudás Katalin Családsegítő Szolgálat szakmai vezetője

 

6./ Döntés a Fóti Horgász Egyesület 20123. évi beszámolójának elfogadásáról, valamint a Haszonbérleti és Hasznosítási szerződés módosításáról

(156. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Nagy László elnök

 

7./ Döntés a Fóti Közvilágítási hálózat fejlesztése tárgyában

(150. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Németh István műszaki vezető

 

8./ Döntés Ruska Zoltán Sándor szennyvízbekötésével kapcsolatos kérelme tárgyában

(151. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Ruska Zoltán Sándor

 

9./ Döntés a Papagájvilág Alapítvány támogatásáról

(155. sz. anyag)

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Gászpor Jenő

 

10./ Döntés Szent István Napi program költségvetési keretének módosításáról

(136. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Bicskei Éva FKKK igazgató

 

11./ Döntés a civil szervezetek és egyházak kulturális és sport tevékenységét támogató pályázatról

(143. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

12./ Döntés „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” elnevezésű pályázaton történő részvételről

(142. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

13./ Döntés szelektív hulladékgyűjtő szigetek működésének ideiglenes hatályú szüneteltetéséről

(141. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB

Javasolt meghívott:

 

14./ Döntés a Fót Város területén elhelyezkedő, a Magyar Állam tulajdonát képező 064/1 hrsz.-ú ingatlan visszaigényléséről

(148. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

15./ Döntés Fót Vörösmarty tér 1. sz. előtti közpark kertészeti munkáinál felmerült pótmunka megrendeléséről

(26/E. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

16./ Hozzájárulás Gál Lajos részére a - Fót, 290/1 hrsz. alatti - Somlyó tóban történő fémkeresés gyakorlásához

(147. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

17./ Döntés a Fót, Hársfa u. 44.sz. alatti 290/4 hrsz.-úgy nevezett Tó Vendéglő épületének hasznosítása tárgyában

(149. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

18./ Döntés Fót Város Önkormányzat tulajdonát képez forgalomképes ingatlanok 2014. évi értékbecslését követő intézkedésekről

(154. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

19./ Döntés személygépkocsi beszerzéséről a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal részére

(163. sz. anyag)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

20./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(162. sz. anyag)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

21./ Egyebek

 

ZÁRT ülés:

22./ Közterület használat megszüntetésének végrehajtási költsége ügyében érkezett fellebbezés elbírálása

(145. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: JEB

Javasolt meghívott:

 

23./ Döntés az Egyesített Szociális, Egészségügyi Intézmény igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett pályázatok ügyében

(158. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Hajdicsné Pap Anna

Horváth Zoltánné

Virághné Apjok Anna Mária

 

 

Kelt: Fót, 2014. június 11.

 

 

 

 

Bartos Sándor

polgármester

Attachments:
Download this file (KT 06.18.pdf)Meghívó 2014.06.18.[ ]763 Kb