Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 17-én 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.
Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

 

Előterjesztések 2014.09.17. mappa ide kattintva is elérhető!

Napirend előtt:

a) Napirend előtti felszólalások, kérdés, interpelláció

b) Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

NYÍLT ülés:

1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról

(235. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

Önkormányzati intézmények

 

2./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(104/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

3./ Rendeletalkotás a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. (V.1..) önkormányzati rendelet módosításáról

(233. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

4./ Döntés a településképi bejelentési eljárásról szóló, 15/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet, valamint a településképi véleményezési eljárásról szóló 14/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

(228. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

5./ Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről

(227. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

Önkormányzati intézmények

 

6./ Döntés Fót Város Önkormányzat pályázatának benyújtásáról, a Fót, Millenium játszótér (2818 hrsz.) eszközeinek átvételére.

(219. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Fót Fejlődéséért Közalapítvány elnöke

 

7./ Döntés Fót Város Önkormányzat pályázatának benyújtásáról, a Fót, Dózsa Gy. út 2. sz. előtti autóbuszmegálló építményének átvételére

(218. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Fót Fejlődéséért Közalapítvány elnöke

 

8./ Döntés a „Fót Város Önkormányzat, a Fóti KÖH, a Fóti GESZ, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. továbbá a Fótliget- Lakópark Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő villamos áram, továbbá közvilágítás hálózat villamos energia ellátás” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesére vonatkozóan

(159/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó

 

9./ Döntés a „ Fót Város Egyesített Szociális Egészségügyi Intézmény épületének átalakítása és tetőtér beépítése (átalányáras vállalkozási szerződés)” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesére vonatkozóan

(74/C. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó

 

10./ Döntés a „A fóti Boglárka Bölcsőde férőhelybővítésével kapcsolatos pótmunkák a KMOP-4.5.2-11-0002 sz. pályázat keretében (átalányáras kivitelezési szerződés)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

(212. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó

 

11./ Döntés Fót Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosításáról

(63/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó


12./ Döntés a Kisalagi Köztemető bővítéséről, szociális parcella kialakításáról

(217. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza ügyvezető

 

13./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi I. félévi beszámolója elfogadásáról

(225. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza ügyvezető

 

14./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő gazdasági épület tervezéséről

(170/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

15./ Döntés a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 2014. első félévi beszámolójának elfogadásáról és Együttműködési Megállapodás Megkötéséről a Dunakeszi Rendőrkapitánysággal, valamint a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel

(205/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Acél Sándor a Polgárőr Egyesület elnöke

 

16./ Kerékpárút tervezési szerződésének módosítása

(202/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Nagy Lajos NALA-MI Kft. ügyvezetője

 

17./ Beszámoló a közterület-felügyelő és a mezei őrszolgálat 2014. év első félévi munkájáról

(213. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

18./ Döntés Fót Város területén a tömegközlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladat ellátása érdekében történő pályázati kiírásról

(214. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

19./ Döntés a Fót, Sikátorpuszta – Dunakeszi SZTK között közlekedő menetrend szerinti autóbuszjárat pályázati kiírásáról

(216. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

20./ Döntés 1124/2 hrsz.-ú Fót, Vörösmarty tér 5.sz. alatti ABC helyiség hasznosításáról

(195/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

21./ Döntés a Fót, Kossuth L. u. 38. sz. alatti (volt Pizzéria) ingatlan épületének hasznosítása tárgyában

(31/C. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

22./ Döntés a Fót, Hársfa u. 44. sz. alatti 290/4 hrsz.-ú, úgy nevezett Tó Vendéglő épületének hasznosítása tárgyában

(191/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

23./ Döntés Devecz Lajos Fót, 4560/27 hrsz.-ú ingatlan megvételéről

(210. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Devecz Lajos

 

24./ Döntés Márta-Netz Katalin Fót, 5553/24 hrsz.-ú ingatlanának megvételéről

(209. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Márta-Netz Katalin

 

25./ Beszámoló a 2014/15 nevelési év előkészítéséről és az óvodai beiratkozás tapasztalatairól

(220. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

26./ Döntés a Fóti GESZ 0,5 fő státuszbővítés igényéről

(221. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

27./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójában való részvételről, valamint az „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázatok kiírásáról

(223. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

28./ Döntés az alkalmi piaci napok szervezési, üzemeltetési feladat ellátása érdekében történő pályázati kiírásról

(230. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

29./ Döntés a „Fót, Vörösmarty Művelődési Ház” – Óratorony kivitelezéséről

(204/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

30./ Döntés Szt. Benedek u. 15/3. és 15/4 sz. önkormányzati bérlakások részleges felújításáról

(229. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

31./ Döntés FÓTIPKER Kft.-vel a fóti 6427/2. hrsz. alatti ingatlan ¼ tulajdoni illetőségre kötött bérleti szerződés felülvizsgálata

(236. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

32./ Döntés a Károlyi István szobor restaurálási költségkeretéről

(234. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

33./ Döntés a „ Fót, Szent Benedek 15. sz. alatti Orvosi rendelő – Közegészségügyi hiányosságainak rendezése tárgyában” tárgyú ajánlattételi eljárás nyertesére vonatkozóan

(180/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

34./ Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal sürgős felújítások- tetőfelújításokról

(232. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

35./ A Gyalogkakukk, Fóti Sport Egyesület Futófesztivál támogatási kérelme

(231. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Tóth Iván Csaba

 

36./ Döntés a Fót, Apponyi Franciska Ibolyás utcai Óvoda régi épület vápáinak beázás megszüntetése tárgyában

(243. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

37./ Döntés a Fót, Nyári Karbantartási munkák keretében felújított Németh Kálmán Általános Iskolai vizesblokk tárgyában

(240. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

38./ Egyenes dűlő burkolat felújítás

(237. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

39./ Döntés a Műhely Zrtr.-vel kapcsolatos tervezési szerződés módosításáról.

(242. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

40./ Döntés a Fót, Fótújfalu MÁV fedett beálló építéséről

(241. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

41./ Támogatási szerződés a Váci Görögkatolikus Egyházközség templomépítésére

(226. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Bubrik Miklós görögkatolikus parókus

 

42./ Egyebek

 

ZÁRT ülés:

43./ Döntés az Euró Irodaszergyártó Kft. gépjárműben keletkezett kár megtérítése iránti kérelméről

(215. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

44./ Döntés Gonda Józsefné Fót, Balassa u. 3-2. sz. alatti („CS”” telek) földterület vásárlási ajánlatáról

(207. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Gonda Józsefné

 

45./ Döntés szociális étkezés kérelem elbírálásáról

(222. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

46./ Döntés Ribai György Fót, Sipos Pál tér 13. sz. alatti ingatlanának megvételéről

(208. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Ribai György

 

47./ Döntés a Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Gyermekjóléti Szolgálata státuszbővítéséről

(239. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

Kelt: Fót, 2014. szeptember 12.

 

Bartos Sándor

polgármester