Meghívó

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 19-én 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

Napirend előtt:

a) Napirend előtti felszólalások, kérdés, interpelláció

b) Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

NYÍLT ülés:

1./ SZMSZ módosítási javaslat az Mötv. hatályba lépő új rendelkezései alapulvételével

(később kiküldendő anyag)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

 

2./ Bizottsági tagok megválasztása

(korábban kiküldött 262.sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

3./ Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele, esküokmány aláírása

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

4./ Alpolgármester választása, eskütétele és az esküokmány aláírása

(korábban kiküldött 259.sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

5./ Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

(korábban kiküldött 261.sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

Kelt: Fót, 2014. november 14.

 

Bartos Sándor

polgármester