Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 26-án 9.00 órakor (szerda) tartandó rendkívül ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

 

NYÍLT ülés:

1./ Rendeletalkotás a mezei őrszolgálatról szóló, többször módosított 18/2007. (VIII.16.) KT rendelet módosításáról

(160/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

2./ Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről

(252/A.. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

3./ Döntés a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és Fót Város Önkormányzata között megkötendő együttműködési megállapodásról

(289. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Novák Gábor Zsolt őrsparancsnok

 

4./ Döntés a „Fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP-4.5.2.-11-2011-0002 sz. pályázat keretében” megkötött adásvételi szerződés módosítás utólagos jóváhagyásáról

(168-A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Dobsa Bt.

 

5./ Döntés a „Fóti Hírnök című rendszeres önkormányzati lap kiadására és terjesztésére” tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról

(263. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Dobsa Bt.

 

6./ Döntés a „Fóti közszolgálati televíziós műsorainak gyártása és sugárzása” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról

(264. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Dobsa Bt.

 

7./ Döntés „A fóti termelői piac kiszolgáló épületének kivitelezése” tárgyában a közbeszerzési eljárás megindításáról

(274. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Dobsa Bt.

 

8./ Döntés „A fóti Boglárka Bölcsőde férőhelybővítése” című, KMOP-4.5.2.-11-2011-0002 azonosító számú projekt tárgyában a könyvvizsgálói feladatok ellátásáról

(275. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

 

9./ A Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet (Fóti GESZ) Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

(269. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Hamala Katalin

 

10./ Döntés a közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról a 2015-s évben

(211. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

11./ Döntés a gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérői eljárás kiírásáról

(272. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

12./ Megbízási szerződés jóváhagyása további nyomda előkészítő munkákra

(276. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

13./ Döntés a Szt. Benedek u. 15. 3.sz. és 4.sz. alatti önkormányzati bérlakások további felújításáról

(288. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

14./ Döntés a Fót, Ady E. u. 19/1. sz. alatti önkormányzati lakás felújításáról

(287. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

15./ A művelődési házavatási ünnepsége költségkeretének jóváhagyása

(290. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

16./ Döntés a Károlyi szobor restaurálásának költségemeléséről

(később küldendő 291. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

17./ Egyebek

 

ZÁRT ülés:

18./ Ápolási díj elutasítása iránti benyújtott fellebbezés

(278. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

19./ Ápolási díj megszüntetése

(279. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

20./ Szociális étkezés kérelem

(280. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

21./ Döntés a Fót, Dózsa Gy. út 11. sz. alatti 1513/3 hrsz.-ú üzlethelyiség bérbeadás tárgyában

(292. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

22./ Döntés 1124/2 hrsz.-ú Fót, Vörösmarty tér 5. sz. alatti ABC helyiség hasznosításáról

(195/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

Kelt: Fót, 2014. november 21.

 

Bartos Sándor

polgármester

A 2014.11.26. Testületi-ülés előterjesztései