Tisztelt Fóti Lakosok!

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló, 24/2008.(XII.10.) önkormányzati rendelet 38/B. §-a értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 10/1999. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2014. (...) önkormányzati rendelet tervezetét.

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendeletalkotással kapcsolatos véleményüket a kigyosi.katalin@fot.hu e-mail címen, vagy postai úton nyújthatják be.

A vélemények benyújtásának határideje: 2014. december 12.

 

Fót, 2014. december 5.

 

Chrobák Zoltánné dr

jegyző